Výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů rostla o 15,4 procenta, výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu o 5,4 procenta a produkce výrobků z pryže a plastu o 9,7 procenta. Proti listopadu 2015 se naopak snížila výroba ostatních dopravních prostředků, a to o 18,9 procenta. Těžba a dobývání klesly o 6,7 procenta a produkce základních farmaceutických výrobků a přípravků o 8,5 procenta.

Po očištění od vlivu počtu pracovních dnů průmyslová produkce meziročně rostla o 4,5 procenta. Listopad 2016 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více. Meziměsíčně byla průmyslová výroba po očištění od sezonních vlivů vyšší o 1,7 procenta.

Tržby z přímého vývozu se průmyslovým podnikům v listopadu zvýšily o 8,6 procenta. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, vzrostly o 6,8 procenta.

Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 12,7 procenta, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o sedm procent. K růstu nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení a produkce kovových konstrukcí a kovodělných výrobků.