"Loňský rok byl na takzvané podlimitní zakázky relativně hojný a je vidět, že se čeští podnikatelé se státním aparátem již naučili pracovat," tvrdí Otto Kočí, ředitel služby úřednínástěnka.cz. Dokládá to statistikou, podle níž se zájem firem o účast v menších zakázkách loni zvedl o 35 procent.

Zřetelným trendem u veřejných zakázek malého rozsahu je podle Kočího důraz na transparentnost, minimalizace prostoru pro korupci a dodržování zásady rovného zacházení. "Tím, že se o veřejné zakázky uchází větší počet podnikatelů, roste tlak na vypisovatele jednotlivých řízení. Pouze sporadicky se již objeví nestandardně zadaná zakázka, kterou by šlo označit za předem připravenou," uvedl Kočí. Za pozitivní považuje i skutečnost, že se podnikatelé nebojí klást doplňující dotazy a aktivně se zajímají o podrobnosti zakázek.

Server ÚředníNástěnka.cz se zaměřuje na zprostředkování podlimitních veřejných zakázek a veřejných zakázek malého rozsahu. Horní hranice pro takzvanou podlimitní zakázku je dva miliony korun bez DPH pro dodávky a služby. V případě stavebních prací je limit trojnásobný.