Diskutovat s hejtmanem na jeho pozvání přišlo do kavárny na autobusovém terminálu v Hradci Králové kolem 50 řidičů autobusů. Návrhy hejtmanství na kompromis odmítli. "Pro mě jsou všechny čtyři varianty (navržené hejtmanstvím) nepřijatelné. Řidič je rukojmím," řekl jeden z řidičů. Podle Kuchynky byla dnešní schůzka k ničemu. Odbory tvrdí, že zadávací podmínky soutěže postavené jen na co nejnižší ceně povedou ke stagnaci již nyní podprůměrných mezd řidičů a k jejich platové diskriminaci.

Podle hejtmana je odpovědnost na radě kraje, která 5. ledna rozhodne o způsobu pokračování tendru. "Budeme hájit zájmy kraje a daňových poplatníků," řekl hejtman. Podle právních posudků kraje není zrušení tendru možné. Hejtman připomněl, že při bezdůvodném zrušení tendru by kraji mohla hrozit sankce až 40 milionů korun.

Podle první z variant hejtmanství by tendr pokračoval beze změn a kraj by obálky otevřel 18. ledna. Další tři možnosti počítají se změnami zadávací dokumentace v tom, že by do tendru bylo různými formami zahrnuto řešení odměňování řidičů. Například o klauzuli, která bude garantovat určitý násobek minimální mzdy pro řidiče. Změny v dokumentaci by si však vyžádaly prodloužení termínu pro podání nabídek o dva měsíce, tedy na konec března.

Hejtman vyjádřil překvapení nad tím, že ještě 8. prosince se na jednání s odbory mluvilo o zajištění mezd, ale dnes odbory striktně žádají jen zrušení soutěže. Podle Kuchynky odbory po podrobném prostudování dokumentace zjistily, že je tak špatná, že jiné řešení než zrušení tendru prý možné není. V ČR by podle Kuchynky měla vzniknout jednotná metodika pro autobusové soutěže, podle níž by se měl řídit i hradecký kraj.

Protestní akci 5. ledna odbory nazvaly Vesty pro Královéhradecký kraj. "Panu hejtmanovi a radním kraje ukážeme, kolik řidičů je nespokojeno," řekl Kuchynka. Cestující budou dostávat letáky, v nichž jim budou odbory vysvětlovat situaci řidičů. "Chceme normální mzdu okolo 25.000 až 27.000 korun za ty hodiny, které trávíme za volantem," řekl odborář.

Krajští radní už v polovině prosince rozhodli o odsunutí otevírání obálek na 18. ledna, původní termíny byly 8. a 18. prosince. Kraj posunutí zdůvodnil potřebou vypracování právního rozboru. Odbory tendr také napadly podáním u Okresního soudu v Hradci Králové a u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. U soudu odbory žádaly vydání předběžného opatření na zastavení tendru. Soud však jejich návrh zamítl.

Hradecký kraj tendr v odhadované hodnotě 5,55 miliardy Kč bez DPH vypsal 17. září. Zadávací podmínky ale podle odborů zakonzervují nynější úroveň odměňování řidičů, která se pohybuje mezi 75 až 78 Kč na hodinu. Bez přesčasů a různých příplatků si tak řidiči v průměru vydělávají kolem 12.500 korun měsíčně. Krajem dotovanou autobusovou dopravu nyní zajišťuje 14 autobusových dopravců. Nejvíce pro kraj jezdí firmy Arriva Východní Čechy Chrudim, BusLine a CDS Náchod.