Rozhodnutí podat do konce roku 2015 žádost o bankovní licenci MPÚ učinil již začátkem letošního roku. Od března družstvo podnikalo veškeré nezbytné kroky k přeměně z družstva na akciovou společnost a k podání žádosti o udělení licence k výkonu činnosti banky.

"Příprava samotné žádosti byla náročným procesem, který trval bezmála šest měsíců a byl realizován ve spolupráci s předními odborníky v oblasti auditu a právního poradenství. V čele poradenského týmu stál bývalý guvernér ČNB Zdeněk Tůma," uvedl generální ředitel MPÚ Radomír Lapčík.

"Cílem je, aby MPÚ banka byla první českou konzervativní bankou, která se bude orientovat na výjimečné služby pro klienty s vyššími vklady a nemovitostní financování," upřesnil Lapčík. Samotné licenční řízení u ČNB může trvat i několik měsíců. Výsledek by měl být znám v roce 2016.

MPÚ, který byl založen v roce 1996, patří mezi největší spořitelní družstva v ČR. Obchodní místa má v Praze, Brně a Zlíně. Koncem srpna měl přes 12.000 členů, depozita včetně podřízených vkladů přesahovala 9,1 miliardy korun, regulatorní kapitál činil 1,246 miliardy korun.

Tuzemským družstevním záložnám klesl letos v 1. pololetí čistý zisk na 3,2 milionu Kč, ve stejném období loni vydělaly 23,2 milionu korun. Počet členů 11 kampeliček letos stoupl o 800 na 58.000. Celková bilanční suma záložen v červnu meziročně vzrostla o 2,9 miliardy na 32,94 miliardy Kč. V objemu vkladů tak zaostávají za ostatními finančními sektory. Například v podílových fondech měli Češi na konci pololetí uloženo 347 miliard korun, v penzijních fondech 338 miliard Kč a v bankách více než 1,5 bilionu Kč.

Družstevní záložny musí dodržovat stejně jako banky regulatorní limity a pravidla obezřetného podnikání. Všechny vklady fyzických osob v záložnách jsou stoprocentně pojištěny do 100.000 eur (2,74 milionu Kč). V případě, že by finanční instituce nemohla splnit své závazky, vyplácí vklady Fond pojištění vkladů.

Nová pravidla pro činnost družstevních záložen od července omezila výhodnější úročení vkladů klientů. Začalo platit pravidlo, podle kterého členům družstva bude úročen maximálně desetinásobek členského vkladu. Tento krok vede řadu větších kampeliček k přípravě přeměny na banku.