Vojákům jednotky byly uděleny medaile Za službu v zahraničí, Záslužné kříže ministra obrany a čestné odznaky AČR Za zásluhy. Nástupu příslušníků 2. strážní roty BAF se zúčastnil ministr obrany ČR Martin Stropnický, který v emotivním projevu zmínil chrabrost vojáků a jejich přínos pro společnost. Doslovně řekl: „Vy představujete smysl západních hodnot, vaše práce a vaše odvaha je obdivuhodná.“

Náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Petr Pavel ocenil odvahu vojáků, jejich profesionalitu, která jim pomohla překonat těžké chvíle při ztrátě pěti spolubojovníků, i finanční sbírku rodinám padlých. „Žádná částka nevrátí život, na druhou stranu může alespoň zmírnit důsledky toho, že najednou jsou bez otce či blízkého člověka,“ dodal.

Celkem 150 vojáků pod velením kapitána Jiřího Pazděry zabezpečovalo stanovený prostor odpovědnosti v provincii Parwan od dubna do října 2014 s cílem eliminovat nepřátelské aktivity proti jedné z nejdůležitějších spojeneckých základen Bagrám v Afghánistánu.

Základ jednotky tvořili příslušníci 41. mechanizovaného praporu ze Žatce a 43. výsadkového praporu z Chrudimi, kteří byli doplněni personálem z dalších devíti útvarů a zařízení AČR.

Jednotka byla operačně podřízena americkému prapornímu úkolovému uskupení, se kterým při ochraně základny úzce spolupracovala. Vojáci strávili při plnění operačního úkolu na patrolách mimo základnu více než 7 000 hodin. Každá z čet má za sebou nejméně jeden bojový kontakt.

Armáda ČR FOTO: Michal Voska, Army.cz