Vydání se uskutečnilo na základě dvou mezinárodních zatýkacích rozkazů Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, z 11. 8. 2011 a 18. 6. 2013. Žádost o vydání podalo české ministerstvo spravedlnosti v srpnu 2013. Dotyčná hledaná osoba byla v České republice odsouzena za rozsáhlé podvody k mnohaletému trestu odnětí svobody. Místo nástupu do výkonu trestu však odsouzený utekl do zahraničí a v červnu 2013 byl zatčen v Panamě.

Jelikož mezi Českou republikou a Panamou není uzavřena žádná mezinárodní smlouva o vydávání, povolily panamské orgány vydání odsouzeného dne 3. 9. 2014 na základě ujištění o vzájemnosti.

VSČR