Celnická hlídka proto ke kontrole přizvala pracovníky České inspekce životního prostředí. Ti ohledali exponát a konstatovali, že se jedná o vycpaného medvěda baribala. Ten je chráněný mezinárodní úmluvou CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin). Majitel medvěda na výzvu nepředložil doklady o jeho původu, jak ukládá zákon, celníci proto exponát zadrželi.

Celní správa předala případ inspekci životního prostředí k dalšímu šetření. Pokud majitel vycpaného medvěda nesplní zákonem stanovené podmínky, hrozí mu pokuta až milion a půl.

Jedná se o další letošní případ, kdy pardubičtí celníci zadrželi chráněného živočicha.

por.Ing. Václav Kánský tiskový mluvčí Celní úřad pro Pardubický kraj FOTO: Celní správa