Jako první byla na místě hlídka PMJ Praha, konkrétně 2. skupina 2. oddělení. Policisté popadli ze svého služebního vozu hasicí přístroj a běželi do nejvyššího patra domu. Zde na balkóně nalezli gril / topení. Případ byl vyhodnocen jako planý poplach.