Soutěž probíhá v časopise Blesk Vaše recepty v období od 3. 4. 2024 do 22. 4. 2024.

Vyhrává celkem 6 soutěžících, kteří pošlou správné znění tajenky a budou vylosováni.

Křížovka číslo 1 – vyhrávají 3 soutěžící

Křížovka číslo 2 – vyhrávají 3 soutěžící

Každý soutěžící se může zúčastnit obou křížovek o ceny, do každé z nich může zaslat vyluštěnou tajenku.

Správnou tajenku posílají soutěžící prostřednictvím SMS na číslo 87652 ve tvaru:

HESLO SOUTĚŽE mezera TAJENKA mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA mezera PSC

Např.: HESLO SOUTĚŽE TAJENKA Jana Novakova Prazska 12 Olomouc 77900

HESLO SOUTĚŽE a křížovky budou otištěny v měsíčníku Blesk Vaše recepty dne 3. 4. 2024.

Čas pro příjem správné tajenky je od 0:00 prvního soutěžního dne do 24:00 posledního soutěžního dne. Cena SMS zprávy s doručenkou odpovídá ceníku jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro SMS zprávy s doručenkou odesílané na číslo 87652.  Soutěž organizuje CZECH NEWS CENTER a.s., (dále též „Organizátor“), infolinka 296 363 199 (po-pá 8-16 hod.) mobil@cncenter.cz.

Ceny:

Soutěžní křížovka číslo 1:

3x kniha Grilování v hodnotě 359 Kč

Soutěžní křížovka číslo 2:

3x balíček od Expres menu v hodnotě 386 Kč (balíček obsahuje kuře na paprice, gulášovku, husí paštiku, mls čokobanán, plátěnou tašku a obracečku)

Pro každého výherce: 1x knihu Grilování nebo 1x balíček od Expres menu.

Výherci budou zveřejněni vždy nejpozději ve 4. následujícím čísle příslušného periodika, v němž byla předmětná soutěž uveřejněna. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna, a to na adresu uvedenou výhercem ve výherní SMS. Pokud si výherce nevyzvedne výhru propadá výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. Výhry jsou zasílány výhradně na adresu v České republice, pokud výherce neumožní doručení na adresu v České republice v termínu dle tohoto odstavce, propadá jeho výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

V případě pochybnosti, zejména pokud více osob uplatňuje odeslání výherní SMS zprávy, je Organizátor oprávněn buď vydat výhru osobě, která předložila SIM kartu, ze které byla odeslána výherní SMS zpráva a podepsala čestné prohlášení o tom, že je odesilatelem výherní SMS zprávy z příslušného telefonního čísla, nebo podmínit vydání výhry kromě splnění výše uvedené podmínky předložením písemné dohody mezi všemi těmito osobami o tom, jak má být výhra vydána, do 30 dnů poté, co Organizátor odeslal výzvu k předložení této dohody SMS zprávou na číslo výherní SIM karty. Marným uplynutím této lhůty propadá výhra ve prospěch Organizátora. Výhra bude předána nejpozději do 30 dnů po splnění podmínek pro její předání.

Pro stanovení doby doručení SMS zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv, provozovaného Organizátorem. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou tajenku, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Z jednoho telefonního čísla, případně od jednoho účastníka soutěže může být do slosování zařazeno neomezené množství SMS se správnou tajenkou. Účastník soutěže však může v soutěži vyhrát pouze jednou.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí ve hře dále každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho jméno, bydliště a fotografie mohou být publikovány v měsíčníku Blesk Vaše recepty a na webových stránkách www.blesk.cz v případě získání výhry.

Organizátor bude zpracovávat tyto osobní údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, tajenku, čas doručení SMS zprávy. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná zde.

Hra je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pokud Organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit.  Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla hry či hru předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V Praze dne 3. dubna 2024