Společnost CZECH NEWS CENTER a.s. pořádá soutěže o ceny pro luštitele křížovek (dále jen „Křížovky o ceny“) publikovaných v měsíčníku BLESKmobil křížovky v období od 16. 4. 2023 do 20. 5. 2023.

Vyhrává celkem 45 soutěžících, kteří pošlou správné znění tajenky, a budou vylosováni.

Každý soutěžící se může zúčastnit všech 10 Křížovek o ceny, do každé z nich může vyluštěnou tajenku zaslat jen jednou.

Ne každá křížovka publikovaná v měsíčníku BLESKmobil křížovky je výherní.

Správnou tajenku posílají soutěžící prostřednictvím SMS na číslo 87652 ve tvaru:

HESLO KŘÍŽOVKY O CENY mezera TAJENKA mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA mezera PSC

Např.: HESLO KŘÍŽOVKY O CENY TAJENKA JANA NOVAKOVA PRAZSKA 12 OLOMOUC 77900

Za správné se považuje znění tajenky včetně i bez diakritických znamének a mezer, pokud to není v konkrétní Křížovce o ceny uvedeno jinak.

HESLO KŘÍŽOVKY O CENY a křížovky k vyluštění budou otištěny v měsíčníku BLESKmobil křížovky dne 16. 4. 2023.

Čas pro příjem správné tajenky je od 0:00 prvního soutěžního dne do 24:00 posledního soutěžního dne. Cena SMS zprávy s doručenkou odpovídá ceníku jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro SMS zprávy s doručenkou odesílané na číslo 87652. Soutěž organizuje CZECH NEWS CENTER a.s., infolinka 296 363 199 (po-pá 8-16 hod.) mobil@cncenter.cz.

Výhry v BLESKmobil křížovky č. 2/2023 (Počet a druh výher v Křížovce o ceny je vždy uveden u příslušné Křížovky o ceny):

5x Balíček internet MEGA o objemu 8 GB mobilních dat v celkové hodnotě 1 995 Kč

Výhra v podobě datového balíčku Internet MEGA představuje objem dat 8 GB, které lze čerpat po dobu maximálně 30 dnů od aktivace balíčku. Uplatněním výhry se aktivuje balíček Internet MEGA, který se po uplynutí doby své platnosti v délce 30 dnů od aktivace sám deaktivuje. Pokud již má účastník aktivní jiný datový balíček balíčku (Internet MINI, Internet MIDI, Internet MAX, Internet MEGA, Internet ULTRA, Internet START) nebo balíček KLASIK nebo balíček TOP, jehož objem dat není dočerpán, a aktivuje si datový balíček Internet MEGA ze hry TAJENKA, pak je původní balíček deaktivován a to bez náhrady nevyužitých dat a bez sčítání nevyčerpaných dat rušeného balíčku.

5x Balíček KLASIK v celkové hodnotě 1 245 Kč

Výhra v podobě balíčku KLASIK představuje 300 volných jednotek na volání nebo SMS (1 jednotka = 1 minuta volání nebo SMS) a datový objem 1 GB, u telefonního čísla BLESKmobil. Volné jednotky je možné využít pro volání na mobilní čísla českých poskytovatelů elektronických komunikací nebo na pevné linky v ČR. Balíček je možné využít v ČR a v roamingu v Zóně 1 (EU). Platnost balíčku KLASIK je 30 dní od aktivace, aktivace je potvrzena pomocí SMS. Balíček se po uplynutí doby své platnosti sám deaktivuje. Aktivací balíčku KLASIK z hry TAJENKA dojde ke zrušení jiného hlasového balíčku (50 MINUT, 100 MINUT, Výhodných 200) nebo datového balíčku balíčku (Internet MINI, Internet MIDI, Internet MAX, Internet MEGA, Internet ULTRA, Internet START) nebo balíčku KLASIK, nebo TOP, pokud je na stejném čísle již aktivní, a to bez náhrady. Balíček není možné převést na jiné telefonní číslo ani vyplatit v hotovosti.

5x Balíček Výhodných 200 (200 volných minut nebo SMS) v celkové hodnotě 1 000 Kč

Výhra podobě balíčku VÝHODNÝCH 200 představuje 200 volných jednotek na volání nebo SMS (1 jednotka = 1 minuta volání nebo SMS) na mobilní čísla českých poskytovatelů elektronických komunikací nebo na pevné linky v ČR (kromě telefonních čísel se speciální tarifikací). Balíček je možné využít v ČR a Zóně 1 (EU). Platnost balíčku VÝHODNÝCH 200 je 30 dní od aktivace, aktivace je potvrzena pomocí SMS. Balíček se po uplynutí doby své platnosti sám deaktivuje. Aktivací balíčku VÝHODNÝCH 200 ze hry TAJENKA dojde ke zrušení jiného hlasového balíčku (50 MINUT, 100 MINUT, Výhodných 200) nebo kombinovaného balíčku KLASIK nebo balíčku TOP, pokud je na stejném čísle již aktivní, a to bez náhrady.

5x Balíček TOP v celkové hodnotě 1 995 Kč

Výhra v podobě balíčku TOP představuje neomezené volání z telefonního čísla BLESKmobil na mobilní čísla českých poskytovatelů elektronických komunikací nebo na pevné linky v České republice (kromě telefonních čísel se speciální tarifikací) a datový objem 4 GB, u telefonního čísla BLESKmobil. Volné jednotky je možné využít pro volání na mobilní čísla českých poskytovatelů elektronických komunikací nebo na pevné linky v ČR. Balíček je možné využít v ČR a v roamingu v Zóně 1 (EU). Platnost balíčku TOP je 30 dní od aktivace, aktivace je potvrzena pomocí SMS. Balíček se po uplynutí doby své platnosti sám deaktivuje. Aktivací balíčku TOP z hry TAJENKA dojde ke zrušení jiného hlasového balíčku (50 MINUT, 100 MINUT, Výhodných 200) nebo datového balíčku (Internet MINI, Internet MIDI, Internet MAX, Internet MEGA, Internet ULTRA, Internet START) nebo balíčku KLASIK, nebo TOP, pokud je na stejném čísle již aktivní, a to bez náhrady. Balíček není možné převést na jiné telefonní číslo ani vyplatit v hotovosti.

5x Balíček 100 Minut v celkové hodnotě 500 Kč

Výhra v podobě balíčku 100 MINUT představuje volání z telefonního čísla BLESKmobil v délce 100 minut pro volání na mobilní čísla českých poskytovatelů elektronických komunikací nebo na pevné linky v ČR (kromě telefonních čísel se speciální tarifikací). Balíček je možné využít v ČR a Zóně 1 (EU). Platnost balíčku 100 MINUT je 30 dní od aktivace, aktivace je potvrzena pomocí SMS. Balíček se po uplynutí doby své platnosti sám deaktivuje. Aktivací balíčku 100 MINUT ze hry TAJENKA dojde ke zrušení jiného hlasového balíčku (50 MINUT, 100 MINUT, Výhodných 200) nebo kombinovaného balíčku KLASIK nebo balíčku TOP, pokud je na stejném čísle již aktivní, a to bez náhrady.

5x miniskleník 52l v celkové hodnotě 4 995 Kč

4x kávovar Tchibo Cafissimo easy black + gold limitovaná edice v celkové hodnotě 3 996 Kč

 5x kniha Jiřina Bohdalová Vždycky upřímná v celkové hodnotě 1 745 Kč

1x mobilní telefon Xiaomi Redmi Note 11S v hodnotě 5 890 Kč

 5x roční předplatné časopisu BLESKmobil Křížovky v celkové hodnotě 1 375 Kč

SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO UPLATNĚNÍ VÝHRY BLESKmobil

Výhra v podobě bonusového kreditu, hlasových, datových nebo kombinovaných balíčků se dále označuje jen jako „výhra“.

Pro připsání a aktivování výhry musí účastník v době platnosti kódu (tj. výherního desetimístného kódu) odeslat z aktivního čísla BLESKmobil SMS zprávu na číslo 999340 ve tvaru: TAJENKAmezeraDESETIMÍSTNÝKÓD

Příklad SMS: TAJENKA 3QZBZT05Y8 (Unikátní desetimístný kód, který je uveden v SMS potvrzující výhru). Odeslání SMS zprávy je v tomto případě bezplatné.

Platnost kódu je 30 dnů od jeho obdržení a lze jej využít pouze jedenkrát. Marným uplynutím této lhůty či jeho uplatněním platnost kódu bez náhrady zaniká.

Výhru v podobě balíčku nebo kreditu lze čerpat po dobu maximálně 30 dnů ode dne aktivace balíčku nebo kreditu.

Výhra bude účastníkovi připsána a aktivována do 24 hodin od zaslání SMS zprávy, což bude potvrzeno formou SMS zprávy.

Výhra bude připsána a aktivována na telefonním čísle BLESKmobil, ze kterého byla odeslána SMS zpráva obsahující platný kód pro její uplatnění (viz výše). Výhru není možné převést na jiné telefonní číslo ani vyplatit v hotovosti.

Platnost výhry a možnost jejího čerpání je podmíněna existujícím a platným běžným kreditem pro službu BLESKmobil na telefonním čísle. Platnost a úplné podmínky balíčků jsou k dispozici v ceníku na bleskmobil.cz.

Krátký popis výher a vzájemných nekompatibilit mezi nimi:

●       Balíčky 50 MINUT, 100 MINUT, Výhodných 200 – nekompatibilní s hlasovými balíčky (50 MINUT, 100 MINUT, Výhodných 200) nebo kombinovanými balíčky KLASIK nebo balíčku TOP.

●       Datové balíčky (MINI, MIDI, MAX, MEGA, ULTRA) – nekompatibilní s datovými balíčky (Internet MINI, Internet MIDI, Internet MAX, Internet MEGA, Internet ULTRA, Internet START) nebo kombinovanými balíčky KLASIK nebo balíčku TOP.

●       Balíčky KLASIK a TOP – nekompatibilní s hlasovými balíčky (50 MINUT, 100 MINUT, Výhodných 200) nebo datovými balíčky (Internet MINI, Internet MIDI, Internet MAX, Internet MEGA, Internet ULTRA, Internet START) nebo kombinovanými balíčky KLASIK nebo balíčku TOP.

●       Balíček Volání na týden – kompatibilní se všemi balíčky, s datovými i hlasovými. Balíček může deaktivovat pouze již aktivní balíček Volání na týden.

V případě problémů s aktivací výhry pomocí kódu kontaktujte BLESKmobil operátora na telefonním čísle 267 267 061.

Výherci Křížovek o ceny budou vylosováni 24.5.2023.

Výherci budou zveřejněni na webových stránkách www.blesk.cz/souteze nejpozději 4.6.2023.

Výhra v podobě bonusového kreditu, hlasových, datových nebo kombinovaných balíčků BLESKmobilu bude výherci zaslána formou SMS zprávy s výherním desetimístným kódem na telefonní číslo, ze kterého byla odeslána výherní SMS a to do 10 pracovních dnů od vylosování výherců. Pokud si výherce neaktivuje výhru v podobě bonusového kreditu, hlasových, datových nebo kombinovaných balíčků BLESKmobilu do 30 dnů od zaslání výherního kódu na telefonní číslo, ze kterého byla odeslána výherní SMS, propadá jeho výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

Ostatní výhry budou výherci zaslány nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na webových stránkách www.blesk.cz/souteze, a to na adresu uvedenou výhercem ve výherní SMS. Pokud si výherce nevyzvedne výhru propadá výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. Výhry jsou zasílány výhradně na adresu v České republice, pokud výherce neumožní doručení na adresu v České republice v termínu dle tohoto odstavce, propadá jeho výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

V případě, že do Křížovek o ceny nepřijde dostatečný počet SMS zpráv se správnou tajenkou a nebude tak možné vylosovat daný počet výherců (počet a druh výher v Křížovce o ceny je vždy u příslušné Křížovky o ceny) propadají nerozdané výhry ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

V případě pochybnosti, zejména pokud více osob uplatňuje odeslání výherní SMS zprávy, je Organizátor oprávněn buď vydat výhru osobě, která předložila SIM kartu, ze které byla odeslána výherní SMS zpráva a podepsala čestné prohlášení o tom, že je odesilatelem výherní SMS zprávy z příslušného telefonního čísla, nebo podmínit vydání výhry kromě splnění výše uvedené podmínky předložením písemné dohody mezi všemi těmito osobami o tom, jak má být výhra vydána, do 30 dnů poté, co Organizátor odeslal výzvu k předložení této dohody SMS zprávou na číslo výherní SIM karty. Marným uplynutím této lhůty propadá výhra ve prospěch Organizátora. Výhra bude předána nejpozději do 30 dnů po splnění podmínek pro její předání.

Pro stanovení doby doručení SMS zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv, provozovaného Organizátorem. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou tajenku, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Z jednoho telefonního čísla, případně od jednoho účastníka soutěže může být do slosování zařazeno neomezené množství SMS se správnou tajenkou. Účastník soutěže však může v soutěži vyhrát pouze jednou.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. Účastí v Křížovce o ceny – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí ve hrách dále každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho jméno, bydliště a fotografie mohou být publikovány v časopise BLESKmobil křížovky a na webových stránkách www.blesk.cz v případě získání výhry.

Organizátor bude zpracovávat tyto osobní údaje účastníků Křížovek o ceny: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, zaslanou tajenku, čas doručení SMS zprávy. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná zde.

Hry jsou pořádány v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pokud Organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit.  Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla hry či hru předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V Praze dne 16. dubna 2023