Pravidla soutěže pro předplatitele BLESK pro ženy.

 (dále jen „Pravidla“)

1. Pořadatel soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 02346826 (dále jen „pořadatel“).

2. Název soutěže

2.1. Název soutěže „Soutěž pro předplatitele BLESKu pro ženy“ (dále jen „soutěž“).

3. Doba konání soutěže 

3.1. Soutěž probíhá v období od 27.6. 2022 00:00 hod. do 31.7. 2022 23:59 hod. (dále jen „doba trvání soutěže“). Losování soutěže proběhne 18.8.2022.

4. Podmínky účasti v soutěži

4.1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba, která v době konání soutěže:

a) dosáhla věku 18 let

b) má doručovací adresu v České republice

c)  má existující předplatné po dobu trvání soutěže nebo v době trvání soutěže nově objednala předplatné, předplatné musí splňovat podmínky uvedené v bodu 4.2

d) přihlásila se do soutěže podle bodu 5.1

(dále jen „účastník“).

4.2. Soutěž je určena pro stávající nebo nové předplatitele titulu BLESK pro ženy ), kteří mají  minimálně roční tištěné předplatné (dále jen „předplatné“) na www.ikiosek.cz nebo www.magaziny.cz nebo objednané telefonicky prostřednictvím linky 253 253 553 nebo e-mailem na adrese predplatne@cncenter.cz a zaplacené v souladu s bodem 4.3.

4.3. Účastník může pro zaplacení předplatného využít všechny platební metody na www.ikiosek.cz a na www.magaziny.cz, v případě telefonické nebo e-mailové objednávky může využít platební metody, které jsou k dispozici při telefonické nebo e-mailové objednávce. Nové nebo aktuální předplatné musí zaplatit do 15.8. 2022 24:00. Zaplacením se rozumí den připsání peněžních prostředků na příslušný účet Pořadatele.

4.4. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

5. Přihlášení do soutěže

5.1. Účastník se do soutěže přihlásí tak, že odsouhlasí účast v soutěži při koupi předplatného nebo v rámci obchodního sdělení adresovaného předplatitelům. Pokud nebude předplatné uhrazeno do termínu uvedeného v bodu 4.3, bude účastník ve vztahu k neuhrazenému předplatnému ze soutěže vyloučen. 

5.2. Účastník se může do soutěže přihlásit podle bodu 5.1. kdykoliv během doby trvání soutěže.

5.3. Přihlásit se do soutěže na základě jednoho předplatného objednaného na jednu adresu je možné  pouze jednou.

5.4. E-mailová adresa, kterou účastník uvedl při objednávce předplatného, může být pro účely soutěže použita několikrát.

5.5. Do soutěže budou zařazeny všechny aktivní objednávky předplatného, které splňují  podmínky podle bodu 4.2, které byly zaplaceny dle bodu 4.3. těchto pravidel a jejichž předplatitel splňuje podmínky podle bodu 4.1.

5.6. Přihlášením se do soutěže účastník vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly.

6. Výhra a určení výherců

6.1. Pořadatel do soutěže zařadil  55 výher (dále jen „výhra“ a společně také „výhry“).

Výhry:

1x gril Dakota v hodnotě 3 999 Kč

2x gril Lokomotiva v hodnotě 3999 Kč

1x detektor oxidu uhelnatého Netatmo v hodnotě 2599 Kč

4x litinová pánev wok v hodnotě 1599 Kč

5x kávovar v hodnotě 1 599 Kč

2x sonický kartáček v hodnotě 929 Kč

2x mop Vileda v hodnotě 899 Kč

3x kosmetický balíček Oxylady v hodnotě 799 Kč

1x  2 vstupenky na představení Studio 2 v hodnotě 799 Kč

8x kosmetický balíček Sallos v hodnotě 689 Kč

2x parfémovaná voda Bohemian garden v hodnotě 690 Kč

3x hra Slovopád od Mindok v hodnotě 447 Kč

5x Dermacol noční krém v hodnotě 359 Kč

5x předplatné Blesk pro ženy – půlrok v hodnotě 338 Kč

5x předplatné BPŽ Křížovky v hodnotě 239 Kč

1x osobní váha Sencor v hodnotě 299 Kč

5x Dermacol hydratační tělové mléko v hodnotě 124 Kč

 

6.2. Dne 18.8. 2022 proběhne losování výher pořadatelem, a to v pořadí uvedeném v odst. 6.1.

6.3. Účastník, který bude vybrán v rámci losování (dále jen „výherce“), obdrží od pořadatele výhru. Účastník může v soutěži vyhrát maximálně 1 (jednu) výhru.

6.4. Losuje se celkově  55 výherců a každý z nich obdrží jednu výhru.

6.5. V případě, že je vylosován výherce, který už výhru obdržel, losuje se výherce jiný.

7. Oznámení o Výhře a předání

7.1. Pořadatel bude výherce informovat o výhře e-mailem nebo SMS zprávou do 5 pracovních dnů od vylosování na e-mailovou adresu nebo na telefonní číslo uvedené výhercem v objednávce předplatného. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 45 pracovních dnů od vylosování.

7.2. Účastníci, kteří nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni.

8. Dotazy k soutěži

8.1. Pro dotazy k soutěži slouží infolinka Pořadatele 253 253 553 (pracovní dny 9-16 hod.) a email predplatne@cncenter.cz

9. Zásady zpracování osobních údajů

9.1. Pořadatel jako správce bude v souvislosti s pořádanou soutěží, na základě oprávněného zájmu, zpracovávat osobní údaje účastníků. Konkrétně se bude jednat o osobní údaje účastníků, které vyplnili do objednávky (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, čas odeslání objednávky, údaje o předplatném a úhradě) a dále v případě výherců informace pro předání výhry (např. email) a informace o získané výhře. Další informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné zde.

9.2. Výherci berou na vědomí, že jejich jméno, bydliště a příp. fotografie může být publikována v týdeníku BLESK pro ženy nebo na stránce www.blesk.cz.

10. Další podmínky soutěže

10.1. Pořadatel nemůže garantovat technicky bezchybný průběh soutěže. Pořadatel zejména neodpovídá za případné technické potíže s odesláním objednávky.

10.2. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

10.3. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla, změnit dobu trvání soutěže, soutěž odložit, zrušit nebo předčasně ukončit.

10.4. Pořadatel je oprávněn ke kontrole splnění všech podmínek v těchto pravidlech. Pokud pořadatel zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a účastník soutěže převzal výhru neoprávněně, je takový účastník povinen tuto výhru vrátit, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by v důsledku ztráty výhry mohla účastníkovi vzniknout.

10.5. Úplné a aktuální znění pravidel je k dispozici na www.blesk.cz/souteze a také na pravidla V souvislosti se soutěží mohou být zpřístupněny zkrácené verze těchto pravidel. Závazná je však pouze tato úplná verze pravidel.

10.6. Soutěž je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.

V Praze dne 27. června 2022