Soutěž probíhá v časopise Blesk Vaše recepty v období od 1.12. 2021 do 26.12. 2021. Vyhrává 7 soutěžících, kteří pošlou správné znění tajenky a budou vylosováni. Soutěžní křížovky jsou celkem dvě, soutěžící si dle svých preferencí vybere, ve které bude soutěžit:

Křížovka o set doplňků stravy BLESK Lékárny – vyhrává 5 soutěžících

Křížovka o topinkovač Sencor– vyhrávají 2 soutěžící

Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jedné ze dvou soutěžních křížovek, do které může zaslat pouze jednu tajenku.

Svou odpověď posílají soutěžící prostřednictvím SMS na číslo 87651 ve tvaru:

HESLO SOUTĚŽE mezera TAJENKA mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA mezera PSC

Např.: HESLO SOUTĚŽE TAJENKA Jana Novakova Prazska 12 Olomouc 77900

HESLO SOUTĚŽE a křížovky budou otištěny v měsíčníku Blesk Vaše recepty dne 1.12.2021.

Čas pro příjem odpovědí na soutěžní otázku je od 0:00 prvního soutěžního dne do 23:59 posledního soutěžního dne. Cena SMS zprávy s doručenkou odpovídá ceníku jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro SMS zprávy s doručenkou odesílané na číslo 87651.  Soutěž organizuje CZECH NEWS CENTER a.s., infolinka 296 363 199 (po-pá 8-16 hod.) mobil@cncenter.cz.

Ceny:

Křížovka o set doplňků stravy BLESK Lékárny, ve které vyhrává 5 soutěžících:

Balíček doplňků stravy BLESK Lékárny obsahuje - BLESK Klouby FORTEprotect, BLESK Urobrusinal AKUT, BLESK Multivitamin 100 %, BLESK Omega-3 MEGA a BLESK HOTherbal EFFECT.

Soutěžní křížovka o topinkovač Sencor, ve které vyhrávají 2 soutěžící:

Topinkovač Sencor STS 1110.  

Pro každého výherce: 1x balíček doplňků stravy BLESK Lékárny nebo 1x Topinkovač Sencor STS 1110.

Výherci budou zveřejněni vždy nejpozději ve 2. následujícím čísle příslušného periodika, v němž byla předmětná soutěž uveřejněna. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna, a to na adresu uvedenou výhercem ve výherní SMS. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. (tedy nebude doručena), bude si moci výherce vyzvednout výhru po předchozí domluvě s paní Barborou Filounovou (tel. 225 977 111, email: barbora.filounova@cncenter.cz)  na adrese sídla společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, a to do 60 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců v příslušném periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna. Pokud si výherce nevyzvedne výhru ani v tomto dodatečném termínu propadá výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou odpověď, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla, ze kterého lze do soutěže zaslat maximálně 1 SMS zprávu, a účastník soutěže může obsadit pouze jedno výherní pořadí v  dané hře. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více telefonních čísel či pro dosažení výherní pozice z jednoho telefonního čísla překročí limit 1 SMS v dané hře, bude zohledněna SMS zpráva, která byla doručena jako první a na ostatní SMS zprávy nebude brán zřetel. V případě, že účastník soutěže soutěží z více telefonních čísel či z jednoho telefonního čísla překročí limit 1 SMS v rámci dané hry, v takovýchto případech nemají účastníci soutěže nárok na vrácení nákladů na SMS zaslaných v rozporu s pravidly soutěže.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí ve hře dále každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho jméno, bydliště a fotografie mohou být publikovány v měsíčníku Blesk Vaše recepty a na webových stránkách www.blesk.cz v případě získání výhry.

Organizátor bude zpracovávat tyto osobní údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, odpověď na soutěžní otázku, čas doručení SMS zprávy. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná zde.

Hra je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pokud Organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit.  Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla hry či hru předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V Praze dne 1. prosince 2021