Soutěž probíhá v deníku Blesk dne 24.9.2021.

Vyhrávají 3 soutěžící, kteří správně odpovědí na soutěžní otázku, a budou vylosováni.

Svou odpověď posílají soutěžící prostřednictvím SMS na číslo 87651 ve tvaru:

HESLO SOUTĚŽE mezera ODPOVED mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera ADRESA mezera PSC

HESLO SOUTĚŽE, přesné znění soutěžní otázky a varianty odpovědí na soutěžní otázku budou otištěny v deníku Blesk dne 24.9.2021.

Čas pro příjem odpovědí na soutěžní otázku je od 05:00 do 24:00 soutěžního dne. Cena SMS zprávy s doručenkou odpovídá ceníku jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro SMS zprávy s doručenkou odesílané na číslo 87651.  Soutěž organizuje CZECH NEWS CENTER a.s., infolinka 296 363 199 (po-pá 8-16 hod.) mobil@cncenter.cz.

Ceny:

3x 2 vstupenky na předpremiéru filmu No Time to Die, který bude promítán 29.9.2021 v Cinema City Atrium Flora v Praze.

Vstupenky do soutěže poskytuje Britská obchodní komora, Václavské náměstí 832/19, Praha 1

Pro každého výherce: 1x 2 vstupenky na předpremiéru filmu No Time to Die, který bude promítán 29.9.2021 v Cinema City Atrium Flora v Praze.

Vylosovaní výherci budou organizátorem telefonicky kontaktováni nejpozději do 2 dnů po jejich vylosování na telefonní číslo, ze kterého odeslali SMS zprávu se správnou odpovědí.

Výherci soutěže budou zveřejněni do 28.9.2021 v deníku Blesk nebo na www.blesk.cz.

Vstup na promítání je umožněn lidem s:

-        certifikátem o ukončeném očkování,

-        PCR testem ne starším než 7 dní,

-        antigenním testem ne starším než 72 hodin,

-        potvrzením o prodělání nemoci ne starším než 180 dní

Výhra bude výherci předána osobně 29.9.2021 v Cinema City Atrium Flora v Praze. Pokud si výherce nepřevezme výhru propadá výhra ve prospěch společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou odpověď, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla, ze kterého lze do soutěže zaslat maximálně 1 SMS zprávu, a účastník soutěže může obsadit pouze jedno výherní pořadí v  dané hře. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více telefonních čísel či pro dosažení výherní pozice z jednoho telefonního čísla překročí limit 1 SMS v dané hře, bude zohledněna SMS zpráva, která byla doručena jako první a na ostatní SMS zprávy nebude brán zřetel. V případě, že účastník soutěže soutěží z více telefonních čísel či z jednoho telefonního čísla překročí limit 1 SMS v rámci dané hry, v takovýchto případech nemají účastníci soutěže nárok na vrácení nákladů na SMS zaslaných v rozporu s pravidly soutěže.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí ve hře dále každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho jméno, bydliště a fotografie mohou být publikovány v deníku Blesk a na webových stránkách www.blesk.cz v případě získání výhry.

Organizátor bude zpracovávat tyto osobní údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, odpověď na soutěžní otázku, čas doručení SMS zprávy. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná zde.

Hra je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pokud Organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný tuto výhru vrátit.  Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla hry či hru předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s. a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

V Praze dne 24. září 2021