Soutěž probíhá v nedělních Blesku v období od 9. 12. 2018 do 12. 12. 2018. Vyhrává 10 soutěžících, který správně odpovědí na soutěžní otázku, a budou vylosovaných.

Svou odpověď posílají soutěžící prostřednictvím SMS na číslo 87651 ve tvaru:

HESLO SOUTĚŽE mezera ODPOVED mezera JMENO mezera příjmení mezera ADRESA mezera PSC

Např .: HESLO SOUTĚŽE A JANA NOVÁKOVÁ Pražská 12 OLOMOUC 77900.

HESLO SOUTĚŽE, přesné znění soutěžní otázky a varianty odpovědí na soutěžní otázku budou otištěny v týdeníku Nedělní Blesk dne 9. 12. 2018.

Čas pro příjem odpovědí na soutěžní otázku je od 0:00 Prvního soutěžního dně do 24:00 posledního soutěžního dně . Cena SMS zprávy s doručenkou odpovídá ceníku jednotlivých poskytovatelů služeb elektronických komunikací pro SMS zprávy s doručenkou odesílané na číslo 87651. Soutěž organizuje CZECH NEWS CENTER as, infolinka 296 363 199 (po-pá 9-17 hod.) Mobil@cncenter.cz .

ceny:

10x DVD s filmem Mamma mia! Here we go again

Pro Každý výherce: 1x DVD s filmem Mamma mia! Here we go again

Výherci budou zveřejněna vždy nejpozději ve 4. následujícím čísle příslušného periodika, v němž byla předmětná soutěž uveřejněna. Výhra bude výherci zaslána nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherců v Seznamu výherců v příslušnou periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna, a to na adresu uvedenou výhercem ve výherní SMS. POKUD si výherce nevyzvídat výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CZECH NEWS CENTER as (tedy nebude doručena), bude si moci Výherce vyzvednout výhru po předchozí domluvě s paní Barborou Filounovou (tel. 225 977 743, email: barbora.filounova@cncenter. cz) na adrese sídla společnosti CZECH NEWS CENTER as, Komunardů 1584/42, 170 00 Praha7, ato do 60 dnů od zveřejnění výherců v Seznamu výherců v příslušnou periodiku, v němž byla daná soutěž uveřejněna.

Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS zprávy do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností CZECH NEWS CENTER a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny SMS zprávy obsahující správnou odpověď, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Každý účastník soutěže může soutěžit pouze z jednoho telefonního čísla, ze kterého lze do soutěže zaslat maximálně 1 SMS zprávu, a účastník soutěže může obsadit pouze jedno výherní pořadí v  dané hře. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly ze dvou či více telefonních čísel či pro dosažení výherní pozice z jednoho telefonního čísla překročí limit 1 SMS v dané hře, bude zohledněna SMS zpráva, která byla doručena jako první a na ostatní SMS zprávy nebude brán zřetel. V případě, že účastník soutěže soutěží z více telefonních čísel či z jednoho telefonního čísla překročí limit 1 SMS v rámci dané hry, v takovýchto případech nemají účastníci soutěže nárok na vrácení nákladů na SMS zaslaných v rozporu s pravidly soutěže.

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS zprávy. Účastí v soutěži – tzn. odesláním SMS zprávy organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí ve hře dále každý účastník soutěže bere na vědomí, že jeho jméno, bydliště a fotografie mohou být publikovány v týdeníku Nedělní Blesk a na webových stránkách www.blesk.cz v případě získání výhry.

Organizátor bude zpracovávat tyto osobní údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, odpověď na soutěžní otázku, čas doručení SMS zprávy. Informace o zpracování osobních údajů je dostupná zde.

Hra je pořádání V souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v Soutěž nejsou SOUDAL vymahatelné. POKUD Organizátor zjistí, že došlo k porušení pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinen tuto výhru vrátit. Organizátor si Rovněž vyhrazuje právo změna nebyla doplnit pravidla hry či hru předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučení Zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER as a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

V Praze dne 9. prosince 2018