Tomáš Novák, Yveta Kudláčková Publikace známých a úspěšných autorů celé řady populárně psychologických knih překračuje běžné pojetí asertivity jako souboru technik a dovedností. Popis asertivních postupů je zde pouhou osnovou umožňující zvažovat, v čem se obě pohlaví ve formách svého (asertivního) prosazování liší. Autoři s vtipem sobě vlastním nejen ženám radí, jak se chovat asertivně, jak se ubránitmanipulaci, jak kritizovat bez rizika střetu, jak vést rozhovor, předkládají techniky prosazování vlastního názoru, rozlišují typy asertivity a nabízejí také oblíbené testy sebepoznání. Grada, brož., 124 str., 129 korun