Mateřská škola v Jeseniově ulici na Praze 3 byla před šedesáti lety postavena na nestabilním podloží. S přihlédnutím k těmto okolnostem vydržela stavba relativně dlouho, bohužel už od roku 2007 se na budově začaly objevovat praskliny a zřizovatel, tedy Praha 3, začal stavbu více monitorovat. V roce 2018 došlo dokonce k pasportizaci trhlin.

Situace se nadále zhoršovala a v roce 2020 muselo být jedno křídlo zmiňované školky kompletně uzavřeno, statik v tu dobu nicméně potvrdil, že druhé křídlo je stabilní a děti ho mohou i nadále navštěvovat.

Zbourat nebo opravit?

„Vyvstala však otázka, jak dále s budovou, která je již na konci své životnosti, naložit. Městská část stála před rozhodnutím, zda investovat do oprav, statického zajištění a pokusu o prodloužení životnosti, nebo do demolice a postavení školky nové. Budova postavená v šedesátých letech je bohužel poplatná své době. Vzhledem ke konstrukčním vadám se jeví investice do případných oprav a zajištění jako značně riziková. Dle několika oslovených projektantů by velmi pravděpodobně ani nevedla ke splnění jejího účelu, tedy zastavení chátrání a prodloužení životnosti,“ uvedl loni místostarosta Prahy 3 Štěpán Štrébl (Piráti).

„Měla špatné základy. Ta dvě boční křídla nebyla podsklepená a naopak centrální část se schodištěm ano. Došlo k tomu, že se ta boční křídla začala odlupovat od centrální části. Věc posuzovalo několik statiků. Dokonce statici z Kloknerova ústavu prověřovali, zda by nešlo základy zpevnit, ale i tahle cesta se ukázala jako nereálná,“ doplnil kolegu starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09).

Na novou školku vypsali architektonickou soutěž

Radnice se nakonec opravdu rozhodla původní budovu zbourat. Zdejší děti i kantoři byli přesunuti do jiných mateřských škol, které byly nucené posílit své kapacity. Zbourat školku a nepostavit novou s demografickým vývojem, jaký Praha 3 má, by nebyl dobrý nápad.

Novou podobu mateřské školy v Jeseniově ulici určila architektonická soutěž. Postavit by se měla do 3 let
Autor: MČ Praha 3

Proto v květnu vyhlásila Praha 3 ve spolupráci s Českou komorou architektů architektonickou soutěž na podobu nové mateřské školy. Z 39 přihlášených návrhů vybírala odborná porota složená z nezávislých odborníků a zástupců radnice vítězný návrh. Nejvíce porotce zaujalo řešení od Radky Kučíkové a jejího týmu.

„Objekt mateřské školy umisťujeme podél ulice Jeseniova. Všechny třídy jsou tak výhodně orientovány vůči jihovýchodnímu slunci a zároveň nechybí výhled do zahrady. Navrhujeme tvarově jednoduchou a objemově kompaktní budovu s městským výrazem do ulice, která na opačné straně organičtěji vrůstá do zahrady a rozšiřuje třídy o venkovní plochy pobytových teras. Prvek terasy propojuje interiér se zahradou a také umožňuje setkání dětí z vedlejších tříd. Prostorově volněji přisazené objekty venkovního zázemí vytvářejí rozmanitá zákoutí a útočiště pro děti, která však zůstávají přehledná pro pedagogy,“ popsala svůj návrh Kučíková.

Radnice nyní s vítězem jedná o smlouvě na projektové práce směřující ke stavebnímu povolení a následné realizaci stavby. V nové školce by mělo být místo pro 150 dětí, které budou rozděleny do šesti tříd, první školáci by sem mohli nastoupit v září 2024.

Stavět se bude i ve Kbelích

Nová mateřská škola v Praze 19 by se měla dětem otevřít v roce 2023. Školku od jara staví firma Skanska Reality. Vzdělávací zařízení vzniká v rámci projektu Albatros Kbely, který počítá s výstavbou 11 bytových domů. Objekty vyrostou v pěti etapách. Kolaudace první etapy, jejíž součástí je i postavení školky, je plánovaná na listopad roku 2022. Vyplývá to ze smlouvy mezi Prahou 19 a firmou Skanska a z informací na webech radnice a developera.

Školka bude stát při ulici Polaneckého a bude mít tři třídy. Dokončení stavby mateřské školy se předpokládá do srpna roku 2022. Poté developer školku a pozemek školní zahrady převede do vlastnictví devatenácté městské části. Radnice převezme do své správy rovněž novou cyklostezku. Veřejnost ji bude moci využívat až po dokončení všech etap výstavby.

Důvodem podle Skansky je to, že zbudovaná cesta pro cyklisty bude součástí staveniště a její využívání během stavebních prací by bylo pro lidi nebezpečné. Pro veřejnost postupně vzniknou i tři dětská hřiště a workoutová zóna na cvičení pro dospělé.

Fotogalerie
5 fotografií