Náklady na obnovu významné plzeňské památky nacházející se v centru města před Císařským domem se odhadují na dva miliony korun. „Práce budou rozloženy do dvou až tří let. Začít by se mělo v příštím roce. Jako první se bude zřejmě restaurovat sloup spolu s hlavicí a sochou Madony,“ uvedla Ilona Pelíšková ze Správy veřejného statku města Plzně.

Poté přijde na řadu další sochařská výzdoba sloupu a nakonec balustráda a schodiště. „Význam díla, na jehož tvorbě se podíleli převážně místní umělci a řemeslníci, je vzhledem k poměrně rané době vzniku i vzhledem k jeho bohaté historii spjaté s dějinami města značný a přesahuje hranice regionu,“ uvedl památkář Viktor Kovařík z Národního památkového ústavu. 

Mariánský sloup, který nechala postavit městská rada jako poděkování za skončení morové epidemie, byl dokončený v roce 1681. „Sochařská výzdoba pochází z dílny plzeňského mistra Kristiána Widemanna. Zahrnovala sochy patrona města Plzně sv. Bartoloměje, českého zemského patrona sv. Václava, patrona proti nebezpečí ohně sv. Floriána, patrona proti morovým ranám sv. Rocha a oblíbené dobové patronky sv. Rozálie Palermské,“ vypočetl Kovařík.

Na vrcholu sloupu je replika Plzeňské madony, opukové skulptury pocházející z konce 3. čtvrtiny 14. století, která je umístěná na hlavním oltáři v blízkém městském kostele sv. Bartoloměje. „Původní sochařská výzdoba sloupu byla o další sochy obohacena v roce 1714, tedy po dalším moru, jenž zasáhl Čechy včetně Plzně roku 1713. Tehdy přibyly na sloup opět z dílny Kristiána Widemanna sochy sv. Františka Xaverského, sv. Petra z Alkantary a sv. Barbory,“ dodal Kovařík.

Renesanční dílo, které je zapsané jako kulturní památka, bylo již v minulosti několikrát opravováno. „Poslední a jen konzervační zásah se uskutečnil v roce 2006, tedy před více než 12 lety,“ zakončila Pelíšková.

VIDEO: Do kláštera v Plasích na severním Plzeňsku se vrátil palcát Jana Žižky.

Video
délka: 00:55

Do kláštera v Plasích na severním Plzeňsku se vrátil palcát Jana Žižky. Zbyněk Schnapka, hudba: Battle Hymn, Studio Fontána, spol. s r.o.

 

Fotogalerie
6 fotografií