Ve východní zóně by měla být zástavba vyšší, aby odclonila hluk z železniční dopravy a přispěla tak k vyššímu komfortu v ostatních zónách, kde se počítá s bydlením a službami.

Součástí sousední zóny je podél tratě i budova bývalé nářaďovny, která už zvenčí získala téměř výslednou podobu a pracuje se na interiéru. První nájemníci by se do kanceláří měli stěhovat už na konci letošního roku.

Video
délka: 01:55

Tak by měla vypadat poslední část Nové Zbrojovky v Brně. novazbrojovka.cz

Architekti se v návrzích zabývali zejména novými administrativními objekty podél ulice nazývané Nová Šámalova, která je prodloužením současné Šámalovy. Dalším úkolem architektů bylo nalézt vhodné uspořádání v zóně tak, aby se propojilo židenické nádraží s nově budovanou městskou čtvrtí Nové Zbrojovky.

Navržením otevřené a průchozí části v této zóně lze zajistit komfortní pěší průchod z Židenic přes území Nové Zbrojovky a dále přes řeku do Husovic,“ uvedl Jakub Velen ze společnosti CPI.

Můžete hlasovat

Lidé mohou hlasovat a posílat připomínky k návrhům buď prostřednictvím webu www.novazbrojovka.cz, nebo v Kanceláři architekta města Brna na Zelném trhu.

Celý areál Zbrojovky má 22 hektarů. Regenerace brownfieldu má trvat zhruba deset až 15 let. Začalo se s ní před dvěma lety a místo k bydlení zde má najít několik tisíc lidí.