Děti z dětských domovů jsou často méně sebejisté, chybí jim zkušenosti a jsou tak ohroženou skupinou na trhu práce. Program „Rozhled“ proto pro dospívající děti připravil školení zaměřené na seznámení s pracovním trhem, psaním životopisu, přípravami na pohovor, finanční gramotností a přípravou na celkové osamostatnění po odchodu z domova.

Program mimo jiné pomáhá i prostřednictvím projektu „Můj Byt“, v rámci kterého je dětem z dětských domovů a pěstounských rodin věnováno prvotní vybavení do bytu v podobě spotřebičů a elektroniky značky Samsung. To mladým lidem, kteří neměli dosud tolik štěstí na rodinné zázemí, pomáhá se osamostatnit a nastartovat jejich novou životní etapu. „Celkem jsme tak mohli přispět ke kariérnímu rozvoji více než 250 dětí a mladých lidí a je pro nás velmi cenné vidět, jak úžasnou proměnou jednotlivé děti procházejí. Stávají se sebevědomějšími, ujasňují si své životní cíle a nabývají rozhled.“ řekla Zuzana Mravík Zelenická, Corporate Citizenship Manager společnosti Samsung.