Paní Vepřkovou ani ve snu nenapadlo, že právě v kontrole měření se může skrývat finta, která ji připraví o peníze. „V říjnu 2021 mi namontovali zařízení ve sklepě našeho rodinného domu a změřili vlhkost zdiva, která byla 16 %,“ vzpomíná. Obratem zaplatila polovinu přístroje, jak bylo napsáno ve smlouvě, tedy 24 955 Kč. A čekala zlepšení. „V rodinném domku žiji ještě s mými rodiči, kterým je oběma 70 let, a s postiženou dcerou Terezkou, té je 18 let,“ vysvětluje.

Chtěla přístroj vrátit

Kolem Vánoc se vlhkost i plíseň začala ze sklepa roztahovat i do pokojů. Paní Vepřková se rozhodla přístroj vrátit s tím, že nefunguje. „Odsekli mi, že musím čekat na druhé kontrolní měření, které se provádí po půl roce, a podle toho se uvidí, co dál,“ popisuje s tím, že po půl roce dorazila slíbená kontrola, která překvapivě naměřila nižší hodnotu – vlhkost byla jen 9 %.

„Vůbec se mi to nezdálo, vlhkost mezi tím zasáhla další stěnu sklepa, a proto jsem odmítla podepsat protokol. Když se můj otec dotázal technika, který měření prováděl, zda má přístroj atest, nedokázal odpovědět."  Paní Vepřková si tedy našla nezávislou sanační firmu. „Naměřili přes 16 % a dali mi k tomu protokol,“ dodává.

Nezávislá měření

Protokol zaslala mailem firmě OsmoDry, ovšem ti odpověděli, že měření jiné fi rmy nepovažují za věrohodné. Odmítli i další společnost, kterou paní Vepřková oslovila. „ PRINS z Přerova provedla třetí zkušební vrt a vzorky odvezla do Olomouce do centra hygienických laboratoří. Výsledek byl 12,8 %. OsmoDry mi poslali znovu svého technika, který překvapivě naměřil jen 9 %, byla jsem zoufalá,“ říká Vepřková.

Oslovila tedy právničku s prosbou o pomoc. „Mgr. Bláhová napsala dopis firmě OsmoDry, kde žádá o odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka. Přišla odpověď od jejich právního zástupce, že mám zaplatit druhou část peněz,“ nestačila se divit.

Ubližuje i postižené dceři?

Aby toho nebylo málo, nefunkční přístroj zhrošil i zdravotní stav dcery Terezy. „Stalo se najednou, že třeba tři, čtyři dny nespala vůbec přes noc,“ vzpomíná. Při kontrole u neurologa se paní Vepřková zeptala, zda přístroj nemůže u dcery působit nespavost. „Jeho mikrovlnné vlny ovlivňují spánek a zdraví u citlivějších lidí. Navrhl test, ať přístroj na 14 dní vypnu a zapisuju si její chování. Na základě neklidu a špatného spaní mi neurolog napsal zprávu, kterou mám k dispozici,“ dodala na závěr.

Firma OsmoDry.cz, s. r. o. mlčí…

Otázky Blesk zaslal také společnosti OsmoDry.cz ,s. r. o. , která ale ani za dva týdny nezareagovala.

Pomůže ČOI nebo soud!

„Paní Vepřková by zbývající část ceny díla platit neměla,“ tvrdí Ombudsman Blesku Mgr. Matouš Vrběcký. „Součástí smlouvy o dílo totiž bylo ujednání, dle kterého smlouva od počátku zaniká, pokud nedojde ke snížení vlhkosti ve stavebních konstrukcích minimálně v průměru o 20 % proti původnímu stavu,“ dodává s tím, že paní Vepřková má k dispozici dokument, ze kterého je patrné, že vlhkost stavebních konstrukcí (zdiva) se o uvedená procenta nesnížila. „Smlouva o dílo tak od počátku zanikla,“ vysvětluje dále.

„Tím vznikla zhotoviteli povinnost instalované zařízení od paní Vepřkové odkoupit, a to právě za cenu zaplacené zálohy, tedy 24 955 Kč. Zhotovitel by tak měl s paní Vepřkovou uzavřít kupní smlouvu, na základě které zařízení odinstaluje, zařízení odveze a paní Vepřkové zaplatí částku 24 955 Kč,“ pokračuje Vrběcký.

Mimosoudní cesta

„Je zřejmé, že zhotovitel sám od sebe (ani po urgencích advokáta) peníze vrátit nechce a trvá na tom, že splnil své smluvní povinnosti. Paní Vepřkové bych proto doporučil obrátit se s návrhem na mimosoudní řešení sporu na ČOI, kde lze prostřednictvím formuláře popsat vzniklou situaci, přiložit smluvní dokumentaci (a to včetně výsledků provedených měření objednaných paní Vepřkovou) a vše odeslat inspekci k posouzení (podání návrhu není zpoplatněno),“ radí Ombudsman Blesku.

ČOI si poté vyžádá stanovisko druhé strany a pokusí se strany dovést ke smírnému řešení. „Upozorňuji ale, že návrh inspekci nelze podat po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy se paní Vepřková poprvé obrátila na zhotovitele s požadavkem vrácení peněz,“ zdůrazňuje Matouš Vrběcký.

Pozor na žalobu

Pokud tato cesta nebude úspěšná, paní Vepřková by se musela domáhat vrácení zaplacených peněz u soudu. „V případě úplného úspěchu ve sporu by jí sice byly nahrazeny náklady řízení, nicméně samu úspěšnost žaloby předjímat nelze. Průběh soudního řízení v mnohém závisí na obranných tvrzeních žalovaného a na důkazech, které v rámci řízení předloží. Bylo by tedy zapotřebí (prostřednictvím konzultace se zvoleným advokátem) zvážit, zda má vůbec smysl žalobu v daném případě podávat,“ vysvětluje Vrběcký s tím, že je možné, že sám zhotovitel podá žalobu na zaplacení zbývající druhé části ceny díla, jak ostatně i uvádí ve svých odpovědích zaslaných paní Vepřkové.

„V takovém případě by paní Vepřkové nezbývalo než se v zahájeném soudním řízení bránit a požadovat v rámci něj vrácení již zaplacených peněz a případně i náhradu výdajů souvisejících se dvěma provedenými měřeními vlhkosti. Soud by se následně zabýval tím, zda smlouva stále trvá, nebo zda došlo k jejímu zániku, a tím pádem ke vzniku nároku na vrácení peněz. Jakmile již bude zahájeno soudní řízení, nebude už ale možné obrátit se s návrhem na mimosoudní řešení sporu na Českou obchodní inspekci,“ uzavřel Vrběcký.

Potřebujete OMBUDSMANA BLESKU?

NAPIŠTE NÁM SVÉ PŘÍBĚHY

Na adresu redakce: Blesk OMBUDSMAN, Komunardů 42, 170 00 Praha 7, nebo na e-mailovou adresu: ombudsman@cncenter.cz

Nezapomeňte připsat také svoje telefonní číslo. Podmínkou je zveřejnění vašeho příběhu v deníku Blesk a reportáže na Blesk.cz!

Prosíme čtenáře, aby nám nezasílali originály dokumentů – vzhledem k množství je nemůžeme vracet. Upozorňujeme na to, že jednotlivé příběhy redakce sama vybírá dle uvážení.

 

Video
Video se připravuje ...

Bytová krize. Proč jsou v Česku tak drahé byty a nájmy? Videohub

Fotogalerie
8 fotografií