Jan Drtil žije v rodinném domku spolu s maminkou Marií (76) a otcem (79). Rozhodnutí o rekonstrukci přijali společně a obrátili se na známého majitele stavební firmy. „Jenomže on tenkrát stonal, a tak nám dohodil svého známého, klempíře Vlastimila Janíka z Brna. Ten se toho ujal,“ vzpomíná Jan Drtil mladší.

Jenže pan Janík měl zrovna »cosi rozděláno«, a proto zakázku svěřil dvěma svým známým, tesaři Martinu Bízovi z Mutěnic a klempíři a zedníkovi v jedné osobě Jiřímu Medunovi z Brna. „Tehdy ode mě něco chtěli a já se jich zeptal, jestli by část té zakázky v Těšanech nevzali. Souhlasili a já je představil Drtilům,“ vzpomíná dnes pan Janík. Oba řemeslníci zahájili práci letos 9. července. Strhli střechu, rozebrali krov a obnažené stavení oplachtovali. Špatně. „Večer přišla pořádná bouřka, a než jsme se dostali s rodiči z Brna domů, domek nám propršel. Plachtu vzal totiž vítr a já ji našel až u sousedů na zahradě,“ popisuje Jan Drtil.

Strhli i verandu a vzali nohy na ramena!

Nedbalost obou řemeslníků měla za následek promočené stropy v už dříve zrekonstruované kuchyni a koupelně, zničenou dílnu, sklad i verandu. „Oba tvrdili, že to dají do pořádku, až všechno vyschne,“ vstoupila do hovoru Marie Drtilová. „Neudělali nic.“ Ovšem za to »nic« vyinkasovali jako zálohu 110 600 korun s tím, že konečné vyúčtování udělá Vlastimil Janík, který je zjednal. Drtilovi jim uvěřili a peníze vyplatili.

Otec, matka i syn Drtilovi sledovali práci řemeslníků Meduny a Bízy s úžasem. Neuměli téměř nic. „Betonový věnec na vázání krovů pokřivili, trámy neuměli pořádně spojit, ani střechu nezalaťovali a nakonec nám zbourali sloupky u verandy a zmizeli,“ vysvětluje Jan Drtil starší. Jeho žena ho doplnila: „Ten Meduna, když verandu strhl, řekl, že si skočí koupit něco k svačině, a už se tady neukázal. Bíza také ne. Zůstala po nich hromada trosek.“

Blesk se pokusil oba řemeslníky kontaktovat. Jiří Meduna odmítá, že by něco zavinil, a vše shazuje na parťáka Bízu. Prý o všem rozhodoval on. A Drtilovi podle jeho slov vlastně o jejich práci ani moc nestáli, že prý si toho chtěli spoustu udělat sami. Na dotaz, jak si představuje doúčtování oněch 110 600 korun, které vyinkasovali, neodpověděl. Stejně tak Bíza – nebere ani telefony, na SMS neodpovídá, doma v Mutěnicích se opakovaně zapřel i před panem Janíkem, který ho tam hledal…

Čistá fušeřina!

Rodina Drtilů se nakonec obrátila na klempíře Vlastimila Janíka, který oba »řemeslníky« zprostředkoval. Přijel a chytil se za hlavu a pořádně nadával. „V téhle branži dělám třicet let, ale něco tak odbytého a zfušovaného jsem ještě neviděl,“ řekl Blesku. A začal škody napravovat. Opravil krov, udělal novou střechu a řadu dalších prací. Řekl si o 25 000 korun s tím, že materiál Drtilovi koupili tentokrát sami. Přišel je na 32 712 korun.

„Máme pěkně drahou střechu a dům poničený vodou,“ shrnul Jan Drtil mladší. Právě on se obrátil na Ombudsmana Blesku s prosbou, jak postupovat, aby od dvou povedených řemeslníků, kteří od práce utekli, dostali alespoň nějaké peníze. „Oni nám nic nerozúčtovali, tvrdili, že to udělá pan Janík, a my jim věřili.“

Ombudsman Blesku: Řemeslníci musí škody nahradit!

V tomto případě byla mezi účastníky uzavřena smlouva o dílo, kdy zhotovitel je povinen postupovat s náležitou péčí a odbornými znalostmi. „Vzhledem k přecházení zakázky, tj. řemeslných prací, z rukou do rukou není zcela zřejmé, kdo v tomto případě byl oním zhotovitelem, se kterým byla uzavřena smlouva o dílo, a který tedy odpovídá za jeho provedení a za škodu vzniklou při jeho zhotovení,“ píše Ombudsman Blesku Petr Novák. Bylo by proto nutné znát konkrétní smluvní ujednání stran. Obecně je však v případě vad díla zhotovitel povinen tyto opravit, případně poskytnout přiměřenou slevu z ceny díla, obdobně také v případě vzniku škody – zhotovitel odpovídá za jím způsobenou škodu.

„V tomto případě by se Drtilovi měli obrátit na zhotovitele a reklamovat vady díla (reklamaci je však nutné provést bez zbytečného odkladu poté, co objednatel vady zjistí) – tj. zejména pokřivené krovy, nesprávně spojené trámy a podobně,“ uvádí dále Ombudsman Novák. Co se týká škody na dalších částech domu (kuchyň, koupelna, dílna, sklad a veranda) způsobené zatečením do nemovitosti, zhotovitel by měl škody nahradit, a to buď tyto opravit, či poskytnout finanční náhradu (typicky v ceně provedených oprav). „V případě, že výše uvedený postup nebude úspěšný, bylo by nutné obrátit se na příslušný soud, což je soud podle místa bydliště žalovaného, tedy zhotovitele,“ uzavírá Ombudsman Blesku Petr Novák.

Fotogalerie
6 fotografií