I. okruh »Palác a věž«

Prohlédnete si zachovalé interiéry hradního paláce (rytířský sál, zbrojnici, sklepení s archeologickou expozicí, hladomornou a výstavou o soudnictví v českých dějinách). Z věže se rozhlédnete do širého kraje. A pozor! V severním křídle paláce sídlí největší drak na našich hradech.

Vstupné: Dospělí: 90 Kč; děti, senioři, studenti, invalidé: 60 Kč; rodinné vstupné: 230 Kč.

II. okruh »Hradní kaple«

Kaple sv. Kateřiny Alexandrijské s původní sklípkovou klenbou byla vybudována Pernštejny na přelomu 15. a 16. století. V interiéru naleznete mj. barokní oltářní obraz zpodobňující svatou Kateřinu, patronku učenců, i s jejími atributy. Zajímavostí je mramorová deska v triumfálním oblouku připomínající návštěvu císaře Františka I. s rodinou v roce 1820, a odkryté nápisy na stěnách, pocházející většinou z konce 17. století - různé letopočty a usvědčující podpisy nezvaných hostů, začasté žoldáků, kteří se tehdy v okolí Kunětické hory potulovali. Ke kapli přiléhá barokní kaplička sv. Barbory z počátku 18. století. Z terasy u kaple si můžete vychutnat nádherný výhled na Pardubice, Chrudim a Železné hory.

Vstupné: Dospělí: 30 Kč; děti, senioři, studenti, invalidé: 20 Kč; rodinné vstupné: 70 Kč.

Internet: www.hrad-kunetickahora.cz; telefon: 725 507 500

ZPĚT NA HLAVNÍ ČLÁNEK: HRAD KUNĚTICKÁ HORA