Odlesňování má významný dopad na životní prostředí. Mnohé studie naznačují, že intenzivní kácení stromů přispívá ke globálnímu oteplování; ovlivňuje koloběh vody v přírodě. Dochází k poklesu množství vody v půdě a ve vzduchu, ničení půdy a tím i k poklesu biodiverzity.

Urbanizace tvoří jen malou část globálního odlesňování, ale má výrazný psychologický dopad. Budeme kácet lesy, abychom měli více místa na stavbu dalších budov, nebo se pokusíme začlenit domy do krajiny? Přinášíme vám snímky, které dokazují, že je možné budovat, aniž by utrpěla příroda.

Fotogalerie
41 fotografií