„K nepovolené těžbě došlo na přelomu let 2015 a 2016 a vznikly při ní holiny o celkové výměře 0,96 hektaru. Mezi vykácenými porosty byly navíc i ty mladší 80 let, což je v rozporu se zákonem o lesích,“ uvedl ředitel českobudějovického inspektorátu ČIŽP Vladimír Jiráček.

Kácení, které nechala provést společnost Villena s.r.o. v porostu mladším 80 let.
Kácení, které nechala provést společnost Villena s.r.o. v porostu mladším 80 let.
Autor: ČIZP

Podle inspekce tento postup negativně ovlivňuje další vývoj lesa. „Bývají tak vytvořeny podmínky pro působení různých škodlivých činitelů. Kvůli vzniklým holinám mohou být okolní stromy například více ohroženy větrem, zvyšuje se riziko vodní eroze lesní půdy a celkově se oslabuje stabilita lesů,“ uvedl ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Nový vlastník vykácených pozemků nechal plochu zalesnit. Inspekce bude vývoj lesů v tomto místě dál sledovat.