Pan Juránek tak zřejmě podle deníku Právo, který na nález upozornil, narazil na okraj celého pohřebiště. „Nejprve jsem našel dvě keramické nádobky a potom kost. Pak jsem kontaktoval archeology, kteří hrob odkryli celý,“ popsal muž.

Kostra ženy v hrobě ležela skrčená na levém boku a kolem ní byly rozmístěné nádoby. Jednu měla u hlavy, dvě další u nohou. Jedná se zřejmě o hrob z doby kultury zvoncovitých pohárů, která se datuje do let 2900 až 1800 před Kristem.

Vědce zaujaly především ozdoby, se kterými byla žena pohřbena. Šlo o úlomky jantaru a kostěné tyčinky s vruby a knoflík. Ten je velmi zajímavý zejména tím, že má čtyři dírky namísto tehdy používaných dvou a našel se v něm také materiál, který se používal jako nit. Přítomnost jantaru v hrobě zase nasvědčuje tomu, že žena měla v komunitě významné postavení.

Fotogalerie
3 fotografie