Profesorka Říhová nazývala nový lék „Pošťák“. Z toho důvodu, že dokázal vyhledat nádor a přímo jemu doručit imaginární obálku s lékem. V tom se významně lišil od běžných forem chemoterapie, během kterých dochází k poškození i zdravých buněk. Právě kvůli tomu bývá lidem při léčbě špatně, jak uvádí například Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně.

„Akademické ústavy Akademie věd – Ústav makromolekulární chemie a Mikrobiologický ústav – společně vyvinuly přes devět set různých derivátů protinádorových léků, z nichž jeden byl označen jako vhodný pro případné klinické testování – Pošťák. Za podpory Zentivy byly provedeny a úspěšně dokončeny preklinické testy,“ popsala pro Blesk.cz vývoj Říhová, bývalá ředitelka Mikrobiologického ústavu AV ČR.

Znamená to, že byl přípravek testován na zvířatech a uspěl nad očekávání. Právě v té fázi v roku 2005 vstoupila do děje zmiňovaná Zentiva, která viděla v projektu velký potenciál. A rozhodla se podílet na financování závěrečné fáze vývoje. Chtěla také žádat o klinické testy – tedy testy na pacientech.

Nový vlastník, konec léku

„Pak v průběhu několika měsíců došlo k fúzi firem Zentiva a francouzské farmaceutické firmy Sanofi Aventis a projekt byl pozastaven,“ vysvětlila odbornice. Podle ní od té doby proběhla řada jednání, zejména o možnosti navrácení společných patentů akademickým ústavům. Ty by tak mohly teoreticky ve vývoji pokračovat.

„Na opakované písemné žádosti, urgující buď žádost o klinické testy, nebo eventuálně vrácení patentů, vedení firmy na různých úrovních buď nereaguje vůbec nebo neurčitě. Vrácení patentů a jejich eventuální přepsání je tedy stále v jednání,“ dodala vědkyně. Za deset let tak nedošlo k žádnému posunu.

Sanofi, která má centrálu v Paříži, ale pohybuje se na trzích více jak 100 zemí světa, podala stručnou reakci na celou situaci. „Obecně platí, že nemůžeme komentovat patentová jednání, a tedy ani potvrdit či vyvrátit, zda v konkrétním případě probíhají či nikoli,“ uvedl Filip Hrubý, který zajišťuje externí komunikaci Sanofi.

Podle něj firma investovala do vývoje a výzkumu v České republice více než 4 miliardy korun. Významnou část těchto investic tvořily prý klinické studie, podpora univerzitního výzkumu a také vývoj zakončený patentovou ochranou. Podrobnosti přímo k léku „Pošťák“ ovšem Hrubý neuvedl.