Hitler a Henlein shromážděné davy oslovili z pódia. Oba zdůraznili, že Chebsko bude už »navěky« německé. Hitler pak odjel se svojí generalitou, ke které se připojil i admirál Canaris, k nádraží k hotelu Victoria. Tam bylo sídlo Sudetoněmecké strany a také skladiště zbraní, dobyté českými četníky 14. září.

Hitler si prohlédl rozstřílenou fasádu hotelu a vešel i dovnitř. Tam mu Henlein představil bojovníky proti Čechům.

Nikdo z Němců přes velké střílení tehdy nezahynul, byli jen dva zatčení, ostatní utekli. Hitler zakončil pobyt v Chebu týž den a časně večer odjel nocovat do svého zvláštního vlaku, čekajícího na nádraží v Hofu. Na obsazeném území spát nechtěl.

Příště: Co Hitlera pobavilo v Kraslicích a jak dostal pamětní housle s monogramem.