Připravte se, dnes je před námi kouzelná noc. Svatoondřejská! Až se večer setmí, začnou se dít věci! Je to noc, kdy sexuální síla nabírá obrátky! V hodinách mezi setměním a ránem se před námi také otvírá budoucnost. Co koho čeká, kdo se vdá a který bude tím šťastným. Podle lidových vyprávění se ale také objevují tajemní démoni, které je potřeba zaříkávat a zahánět. Milence čekají hodiny plné vášně. Dnes je svátek Ondřeje a to je jméno, které bylo odedávna symbolem mužnosti síly a sexuality. Všechno, co s tím souvisí, se teď dostává doslova do varu! Dívky mohou dokonce zjistit, jestli se příští rok vdají. Není třeba čekat až na Štědrý den, bezem lze zatřepat už o svatoondřejské noci. Jestli právě zaštěká pes, bydlí ženich v tom směru, odkud se štěkot ozval. Zvlášť osvícené prý jsou na svátek Ondřeje i věštkyně a kartářky. Vidí prý budoucnost jasněji než kdy jindy. Kdo se chce dozvědět, co ho čeká, zajde za nimi právě dnes. Věštit budoucnost si ale můžeme i sami. Pod hrnky dnem vzhůru uložíme hlínu, hřeben, chléb, prsten. Pak je promícháme, jeden z nich si vybereme a z toho, co je pod ním, vyčteme budoucnost. Hlína znamená smrt, hřeben nemoc, chléb bohatství a prsten vdavky. "Lidé tuto noc nedodržovali všude stejnou měrou, podle regionů se lišily i některé zvyky. Například na jihu Čech, třeba v okolí Českého Krumlova, chodili pasáci s obecním pastýřem, práskali biči a troubili na trumpety, aby vlci příští rok neškodili stádům," připomněl etnolog Petr Svatoš.


Krutý osud svatého Ondřeje Svatý Ondřej, rybář a patron nevěst, byl jedním z apoštolů. Mezi lidmi šířil křesťanství a to se mu vymstilo. Pokoušel se dosáhnout toho, aby se pokřtít nechal i římský místodržící na Peloponésu. Šel na to přes jeho manželku. Tu zlomil snadno. Jak ale získat manžela? Aby žena Ondřejovi vyhověla a muže ke křtu donutila, dala manželovi ultimátum: Dokud nebude křest, nebude ani sex. To se ale místodržící naštval! Navíc poznal, že za vším vězí Ondřej, a odsoudil ho ke strašlivé smrti ukřižováním.