V pražské zoo se slavil Den otců: Tatínci hlídali lidská mláďata | Blesk.cz

V pražské zoo se slavil Den otců: Tatínci hlídali lidská mláďata

Den otců v pražské zoo
Autor: ČTK, šim - 
2. 8. 2009
20:39

Dětský koutek v pražské zoo v nedělním tropickém letním dni patřil nejen dětem, ale také jejich tatínkům. Společnost Gender Studies zde uspořádala program nazvaný Den otců, jímž chtěla inspirovat otce k většímu zapojení do péče o děti.

Své otcovské schopnosti si mohli vyzkoušet prakticky v soutěži nazvané Tatínkem na 30 minut, značka Aktivně.

Devět zúčastněných otců dostalo losem přidělené cizí "lidské mládě"; jejich schopnosti zaujmout neznámé dítě a přimět je k aktivní spolupráci na plnění úkolů hodnotila porota. Úkoly byly převážně tvůrčí a stylově inspirované zvířecí říší - z papírů a novin proto měli například "ušít" obleček pro zvíře; jiné živočichy měli zase nakreslit nebo uplácat z modelíny.

Vítězem se stal zkušený otec čtyř dcer Petr Veselý. S přiděleným "mládětem" se mu spolupracovalo dobře. Nejvíc práce mu však dalo odvrátit jeho časté pokusy o úprk do blízkého bazénku. "Dalo se to zvládnout, zkušenosti mám z domova. Máme už malý kolektiv a s dětmi je potřeba pracovat aktivně," řekl Veselý.

Jeho společné aktivity s dětmi proto sahají od "povinných" domácích úkolů po výlety a zajímavé akce; nedávno si například s potomky nenechal ujít muzejní noc.

Společnost Gender Studies Den otců v pražské zoo letos uspořádala potřetí. Za uplynulé dva roky podle názoru jejích členek zájem mužů o aktivní otcovství vzrůstá. "Myslíme si, že se o tom daleko víc mluví, takže doufáme, že o tom tatínci aspoň více přemýšlejí," řekla Alexandra Jachanová Doleželová z Gender Studies.

Členky Gender Studies se dlouhodobě snaží podporou aktivního otcovství přispět k odbourávání zažitých představ o rozdělení rolí mužů a žen; podporují rozvoj rovných příležitostí žen a mužů. Ve vztahu k rodině bývají diskriminováni právě muži. Například nemají takové možnosti jít na rodičovskou dovolenou jako ženy a zaměstnavatelé jim často neumožňují sladit pracovní život s osobním.

Podle Jachanové Doleželové se situace přesto pomalu zlepšuje. Například od ledna letošního roku mohou otcové již po několika týdnech od narození svého dítěte pobírat částku odpovídající mateřskému příspěvku žen, tedy ve výši 69 procent vyměřovacího základu z příjmu. "Dřív byli otcové opravdu diskriminováni, protože dostávali pouze velmi nízkou rodičovskou," dodala Jachanová Doleželová.

Doporučujeme
istyl ( 2. srpna 2009 21:30 )

že bychom si udělali zase něco extra?

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa