Na úvod Warner přednesl zajímavou definici politického islámu. „Politický islám definuji jako tu část islámu, která se zabývá nevěřícími, tedy káfiry. Na politickém islámu je zajímavé, že ta část politické doktríny, která hovoří o nevěřících, je větší než její část věnovaná náboženství.“

Následně upozornil na nebezpečí tohoto náboženství. „Začněme životem Mohameda. Ten v Mekce třináct let hlásal náboženství islám a přesvědčil 150 Arabů, aby se stali muslimy. Po nátlaku obyvatel Mekky z ní odešel do Mediny, kde se z něj stal politik a džihádista. Když zemřel, všichni Arabové ve střední Arábii byli muslimové. Islám se tedy projevuje dvěma způsoby. Jeden je neškodný. Druhý ovládl společnost, do které se přistěhoval.“ Nezapomněl připomenout fakt, že se v Koránu praví, že každý muslim má napodobovat život Mohameda.

Mekka, nejsvětější město islámu
Mekka, nejsvětější město islámu
Autor: ČTK, Reuters, EPA

Džihád má i nenásilné formy

Džihád pak Warner rozdělil na 4 formy: „Džihád vedený mečem, to je to, co vidíte ve zprávách, ale je ta nejméně nebezpečná forma džihádu. Potom džihád peněz, forma vlivu, peníze jako zbraň. Zbývá džihád písmem a jazykem, tedy přesvědčování. Ne všechny formy džihádu se zdají být na první pohled nebezpečné. V Americe nás zajímá hlavně džihád mečem, ale ty další formy džihádu jsou mnohem nebezpečnější. Protože jim jde o změnu toho, na čem je založena vláda země, do které jejich šiřitelé přišli.“

Jako příklad nenásilné formy džihádu uvedl finanční podporu prezidentské kampaně Hillary Clintonové ze strany muslimů. „Je to tedy džihádistický čin. Snaží se ovlivnit americké volby. Je to nebezpečné v tom smyslu, že bude prolita něčí krev? Ne. Ale je to nebezpečné, protože došlo ke koupení vlivu na možnou prezidentku Spojených států. Můžeme mít nebezpečí bez násilí.“

Na otázku, co je cílem islámu jako takového, odpověděl americký expert na politický islám velice stručně: „Aby se celý svět modlil k Alláhovi.“

Muslimové v se modlí v mešitě.
Muslimové v se modlí v mešitě.
Autor: Profimedia.cz

Je reálné klidné soužití islámu a západní civilizace?

Klidné soužití západní civilizace a islámu není podle Warnera reálné. Západní civilizace podle něj stojí na rozumovém principu a etice „chovej se ke mně tak, jak já chci, a to samé platí opačně“.

„Tyto principy v islámu neexistují. Kritické myšlení je zakázáno, protože nejsou povoleny žádné myšlenky, které překračují doktrínu vyloženou v Koránu a Mohamedově Sunně. Etické principy islámu jsou dvojaké. V islámu zlaté pravidlo není. To, jak se muslim k někomu chová, se odvíjí od toho, jestli ten druhý je také muslim,“ popsal odborník.

Podle Warnera má nyní Evropa před sebou několik klíčových rozhodnutí. „Šaría obsahuje hodně věcí, které jsou v rozporu se základními evropskými principy. Zmínili jsme kritické myšlení. Svoboda projevu, svoboda vyznání. Měl by muslim v Evropě mít dovoleno odpadnout od víry a zřeknout se islámu? Muslimové říkají ‚ne‘, ale co řekne Evropa? Chceme, abyste měl tu možnost nebo podle šaríi řekneme, že to nejde? Evropa má před sebou mnoho rozhodnutí. Možná je silná teď, ale bude i za sto let?“

Islám umožňuje bití žen

Velký rozpor vidí Warner také v postavení žen ve společnosti. „Šaría a Korán výslovně říkají, že muž může bít svou ženu. Co chceme lidem přicházejícím do Evropy a Ameriky říci o bití žen? Chceme říci ‚dobře, je to váš zvyk a kultura‘ nebo ženám řekneme ‚ne, žijete na Západě, takže vás před bitím ochráníme‘. To rozhodnutí je na nás.“

To se týká například Velké Británie. Podle BBC si přes 100 muslimských žen stěžovalo na praktiky spolků „Rada šarii“, které často slouží jako tribunály v rámci muslimské komunity. Podle BBC je po celé Británii zhruba 30 těchto uskupení. Deník Independent zase přinesl informaci, že tyto muslimské tribunály často chrání muže, kteří se na ženách dopouštějí domácího násilí, před zahájením trestního stíhání.

Příklad Velké Británie tedy jen potvrzuje Warnerovu odpověď na otázku moderátorky, zda se šaría snaží vstoupit do západních struktur: „Stručná odpověď zní – ano. Říká se tomu plíživá šaría. Zavádí se krok za krokem,“ uvedl Warner pro DVTV.

Fotogalerie
11 fotografií