Vzorky nekroptického materiálu, tedy tkáně získané po smrti, byly Ústavem soudního lékařství v Ostravě vydány znalcům k přezkoumání. To, že je materiály skutečně možné vydat, odsouhlasil i soud, a tak se poprvé dostaly do ruky znalců mimo soudní přelíčení. A ty čekal šok.

Ukázalo se totiž, že ačkoli je v rozsudku nalézacího soudu uvedeno, že „při repitvě bylo zajištěno dostatečné množství vzorků biologického materiálu za účelem laboratorního vyšetření“, že byl odebrán pouze jeden řez srdce Moniky Kramné a dva řezy srdcem Kláry Kramné.

Tyto vzorky sloužily při soudním procesu jako hlavní důkazy o usmrcení elektrickým proudem. Spolek po konzultaci s odbornou veřejností prohlašuje, že jeden řez srdce není dostatečný k tomu, aby z něj bylo možné určit příčinu smrti.

Šalamoun se také pozastavuje nad přístupem celého Ústavu soudního lékařství v čele s MUDr. Igorem Dvořáčkem. Tvrdí totiž, že zatímco znalci obžaloby měli možnost zkoumat nekroptický materiál na svých pracovištích, pořizovat další řezy a využívat svého týmu, znalci obhajoby tuto možnost nedostali. Museli se osobně dostavit do Ústavu soudního lékařství a pořídit další vzorky jim nebylo umožněno.

Petr Kramný byl za zabití své manželky Moniky a dcery Kláry elektrickým proudem na jejich dovolené v Egyptě odsouzen k výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání 28 let.

Video
délka: 00:16

Kramný před soudem Blesk - Karel Janeček

Vše o případu Petr Kramný čtěte ZDE >>>

Fotogalerie
13 fotografií