Kramný byl odsouzen! 10 věcí, které mu před soudem zlomily vaz

 • Autor: dce - 
  7. 1. 2016
  18:30

  Soudkyně po vynesení rozsudku nad Petrem Kramným detailně odůvodňovala rozhodnutí soudního senátu. Toto odůvodňování trvalo téměř dvě hodiny! Soudkyně vyjmenovala všechny věci, které hovořily o vinně obžalovaného.

 • 1.Lékařský a toxikologický posudek

  „Zejména lékařský a toxikologický jsou stěžejní pro danou věc,“ uvedla soudkyně. Lékařské posudky hrály v tomto případu velkou roli – vyslechli jsme si celkem čtyři z oboru soudního lékařství – jeden od obžaloby, dva od obhajoby a jeden revizní, nařízený soudem. Posudky obžaloby hovořily jasně o smrti elektrickým proudem, což později potvrdili i lékaři, kteří vypracovávali revizní posudek. Obhajoba si ovšem stála za svým, že šlo o otravu neznámou látkou popřípadě o syndrom toxického šoku.

  „Verze otravy byla totiž spolehlivě vyvrácena znaleckými posudky Dokoupila a Smatanové i nařízeným revizním posudkem,“ četla soudkyně.

  „Kromě posudků, které ukazují, že nebyly otrávené a neměly průjem, je obhajoba potvrzena i toxikologií v Egyptě, která na rozdíl od pitvy nebyla provedena nedbale, byla provedena na dvou pracovištích. Rozboru byl podroben nejen biologický materiál, ale i obsah lahví, údajné zvratky zemřelých a obsah žaludku obžalovaného. Později byl v České republice proveden rozbor trika, které zaslal obžalovaný, který byl také negativní.“

  Soudní znalci MUDr. Margita Smatanová Ph.D. a MUDr. Marek DokoupilSoudní znalci MUDr. Margita Smatanová Ph.D. a MUDr. Marek Dokoupil | 

 • 2.Posudek z oboru elektrotechnika

  I v tomto případě jsme u soudy vyslechli dva posudky – jeden obžaloby, jeden obhajoby. Posudek obžaloby vysvětlil, jak mohlo ke smrti v pokoji dojít, jak fungují sítě v Egyptě a tak dále. Znalec obhajoby měl závěry teoreticky vyvrátit, dokázal ale jen tvrdit, že jde o hypotézy.

  „Znalec Sokanský uvedl, že na pokoji lze způsobit smrt jednopólovým nebo dvoupólovým dotykem, ale kategoricky vyloučil, že mohlo dojít ke smrti nešťastnou náhodou dvou osob. Rozhodně vyloučil, že na místech a polohách, na nichž byly poškozené nalezeny, mohlo dojít k usmrcení nešťastnou náhodou, tedy bez působení třetí osoby,“ prohlásila soudkyně.

  Soud s Petrem K.: Soudní znalec Karel Sokanský odpovídal na dotazy ohledně elektrického proudu.Soud s Petrem K.: Soudní znalec Karel Sokanský odpovídal na dotazy ohledně elektrického proudu. | 

 • 3.Rozpory ve výpovědi

  O dírách ve výpovědi, které byly během 19. jednání odhaleny bychom mohli mluvit donekonečna. Kramného výpověď nebyla konzistentní, často uváděl různé verze, jeho vyprávění samo o sobě nedávalo smysl, ve svém příběhu se choval nereálně. Další rozdíly se objevily při výslechu znalců a známých rodiny.

  „I kdyby další osoba vnikla na pokoj, což bylo obžalovaným naznačováno, je zcela absurdní a nereálná představa, že by tento útok šel i vůči bezbrannému dítěti, že by obžalovaný nezasáhl a že by někdo jednal, aniž by to on zaznamenal. Reaguji tak na hypotézu obžalovaného, že k úmrtí mohlo dojít třetí osobou v době, kdy byl v koupelně,“ čte soudkyně.

  „Detailně popisuje dění v pokoji, není schopen ale říct, kdy naposledy s dcerou komunikoval. Popisuje rozporně, kdy operátorce pojišťovny Allianz tvrdí, že před chvílí vstal, svědkovi Patrikovi M. popisuje, že ležel vedle Klárky, nějak se otočil a zjistil, že byla studená, v jiné výpovědi říká, že to zjistil, když si šel lehnout, protože do té doby poodcházel zvracet,“ vyjmenovává Gilová.

  Petr Kramný zasedl do lavice obviněných.Petr Kramný zasedl do lavice obviněných. | 

 • 4.Motiv

  „Není motiv k tomu, aby někdo cizí toto udělal. Sice je doloženo, že na začátku pobytu došlo k jednomu konfliktu, představa, že by ale vyvolal takovou reakci, je absurdní,“ argumentovala soudkyně.

  Jako motiv pro Kramného naopak posloužila nevěra jeho ženy a odcizení manželů. Strach z ponížení byl pro odsouzeného důležitým faktorem, což zdůraznila soudkyně a dříve i psycholožka.

  Monika byla Petru K. údajně nevěrná a na výlet ho měla vzít ke svému milenci!Monika byla Petru K. údajně nevěrná a na výlet ho měla vzít ke svému milenci! | 

 • 5.Zvláštní chování po smrti holek

  Gilová poukázala i na fakt, který zarazil mnoho lidí. Kramný se nechoval divně až po několika měsících po smrti holek. Naopak to začalo hned ten den!

  „Pozoruhodné také je, že obžalovaný volá nejprve matce, ne že by sám letěl pro pomoc a volal pomoc. Sám pak pouze zaklepe na dveře sousedky. Pak volá klidně na pojišťovnu, má připravené smlouvy, komunikuje plynule, což je patrné ze záznamu. Znalkyně psycholožka tvrdí, že za dané situace by byl namístě akutní stres, akutní reakce, zúžené vnímání. Nelze vyloučit nepochopitelná jednání, do toho ale jednání s pojišťovnou dle znalkyně nezapadá.“

  Kramný navíc do pokoje nechtěl pustit ani uklízeče, i když Klára podle jeho slov pozvracela prostěradlo. Proč asi?

  Foto: 

 • 6.Výslechy svědků o vztahu manželů Kramných

  Kramný o sobě tvrdil, že je zdravě žárlivý, prakticky vůbec. Jenže svědci často mluvili o epizodách, kdy se sama Monika Kramného bála. „Z výpovědí známých a přátel je zřejmé, že soužití nebylo tak idylické, jak se nás obžalovaný snažil přesvědčit, naopak obžalovaný byl žárlivý, vykazoval známky touhy po kontrole své manželky. Kontroloval jí Facebook, manželka odmítala intimní styk s obžalovaným, a to rozhodně v podstatně delší době, než připouští obžalovaný.“ Koneckonců to vyplývá z důkazů, že obžalovaný svou manželku zvýšeně kontroloval, lze to sledovat i ve výpovědi svědka Jána R., který mluvil o několika telefonátech…“

  O soudu zazněla pravda o etorických fotkách zavražděné Moniky.O soudu zazněla pravda o etorických fotkách zavražděné Moniky. | 

 • 7.Chování v jiných vztazích

  Kramný byl žárlivec, který své ženě zakazoval sociální sítě, dělal jí scény a tak dále – to prozradili svědci. Jenže Monika nebyla první „obětí“ jeho žárlivosti. Tu si zažily už jeho předchozí partnerky.

  „Kupoval jsem jí všechno, odvděčila se mi tak, že si to mám udělat, že se mám odstěhovat.“ Pak ji viděl u nemocnice nastupovat do černé octavie, nakonec se odstěhoval, nechal jí všechno i ledničku. „Nechápu, proč se to stalo, na tu svou dobrotu jsem doplatil už dvakrát!“ Rozhodně s tímto problémem nebyl vyrovnán. Tyto tendence  se objevily i ve výpovědi bývalé přítelkyně Lucie W. a také i z jeho rozhovorů s Šárkou L., kde se podle soudu vybarvují známky toho, že obžalovaný vykazuje poruchy osobnosti s nadměrnou snahou o udržení partnerky. „Svědkyně Lucie W. potvrdila, že to těžce nesl, o čemž svědčí jeho bušení hlavou do stěny, potvrzuje to i v rozhovorech se Šárkou L., kde říká, že se mu to stalo už podruhé.“

  Kramný očima žen: Co o Petru K. řekly jeho milenky? Jaký se zdál být své první lásce?Kramný očima žen: Co o Petru K. řekly jeho milenky? Jaký se zdál být své první lásce? | 

 • 8.Výslechy svědků o zdravotním stavu Kramného po smrti holek

  Kramný tvrdil, že na rozdíl od holek se jemu samotnému lépe v průběhu dne neudělalo. Naopak mu bylo snad ještě hůř. Podle vlastní výpovědi pak zvracel ještě když už věděl, že jsou holky mrtvé. Jenže…

  „Podle svědectví Iwony Lis, delegátky Alžběty C. a lékaře, který byl na místě, ho ani jeden z nich neviděl zvracet. Jeho varianta o zvracení a problémech byla tedy komplexem důkazů vyloučena, což lze zjistit i z posudku doktora Dvořáčka, který byl zaměřen na potíže obžalovaného. Ani žádní jiní klienti v resortu neměli potíže,“ vysvětluje soudkyně.

  Z čeho Kramný zaplatí odškodné rodině Moniky?Z čeho Kramný zaplatí odškodné rodině Moniky? | 

 • 9.Snaha o útěk

  Kramný požádal několik svých kamarádů o radu, jak utéct z Egypta. „Kamarád mu měl přivézt pas, do něhož by dal na letišti úplatek a dostal by se do letadla. Aby byl podobný kamarádovi, oholil se a ostříhal,“ popsal zdroj Blesku plán Petra Kramného.

  „V Egyptě i přes výslovný zákaz jeví snahu se z Egypta dostat, což lze logicky odůvodnit tím, že si byl vědom, že poškozené nebyly obětí otravy a bude to toxikologickými zjištěními potvrzeno. To je patrné z telefonické komunikace s Lenkou,“ četla soudkyně.

  Petr Kramný u souduPetr Kramný u soudu | 

 • 10.Odposlechy a mailová komunikace

  Kramného telefon odposlouchávala policie, mezi důkazy byly jak audio záznamy, tak přepisy a nechyběla ani e-mailová komunikace nebo záznamy ze Skypu.

  „V rozhovoru se Šárkou L. 16. 1. 2014 mimo jiné hovoří o vyšetření na detektoru lži, přičemž uvádí, že je přesvědčen, že se určitě nezveřejní, jestli lhal, všimněme si, že neuvedl, jestli mluvil pravdu, byť by se to nabízelo. A to jeho přesvědčení má v sobě něco racionálního, protože soudní praxe nepřipouští jako důkazní prostředek detektor lži. Soud ho jako důkaz vzít nemůže, ale může při svém rozhodování vzít v úvahu tento zmíněný rozhovor.“

  „Dále je zde vyjádření svědkyně Lenky Krečmerové (Kramného sestra, pozn. red.). Řekl, že nejsou žádné důkazy. Nelze také nevidět další hovory své tetě Vlastě D. z 22. 11. 2013, kde říká, že cítí, že bude ten vysmátý a bude se mít dobře, že mu všechno vyšlo, i to v Egyptu,“ uvedla soudkyně.

  Týdeník Reflex použil fotografii vnučky matky Kramného Ireny, bez toho, aby k tomu měl povolení dívčiny matky Lenky.Týdeník Reflex použil fotografii vnučky matky Kramného Ireny, bez toho, aby k tomu měl povolení dívčiny matky Lenky. | 

Doporučujeme
mirkazam ( 21. června 2016 13:33 )

verka1....jediná prolhaná *** je Kramný...už se s tím jeho obdivovatelky sakra smiřte !!!

zindula ( 9. ledna 2016 18:53 )

Pane bože......

bublinaja ( 8. ledna 2016 18:46 )

Fanclub PK? Je to chladný, arogantní člověk. Jemu zemřela žena a dcera a on si telefonuje v klidu s pojišťovnou, nabízí novinám fotky, mluví tak, jako by to udělal (viz sestra + odposlech telef.hovoru s tetou). Tak ho to asi baví, ne? Hraje si na Kájínka? Chce být středem pozornosti. Ať je nebo není vrah, je to odporná špína.... Doufám, že mu tam někdo pořádně natrhne ***!

zindula ( 8. ledna 2016 07:13 )

Když vás uklidní pár hypotetických žvástů Sokola, který o tom ví hou...no, protože celý spis určitě nestudovat, tak se utěšujte, nadržené fanynky. je to vaše poslední šance!

xandrax ( 8. ledna 2016 02:25 )

http://www.impuls.cz/clanky/2016/01/tomas-sokol-obhajoba-kramneho-ma-v-odvolani-sanci-na-uspech/

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa