„S Beneluxem budeme hovořit o tématech, která nás spojují, ale chceme také otevřeně hovořit o tématech, která nás rozdělují,“ řekl Sobotka českým novinářům. Na právě začínající schůzce na úřadu polské vlády ve Varšavě se má jednat o budoucnosti EU, fungování evropského trhu a volného pohybu pracovních sil, o větší spolupráci v bezpečnosti a obraně, o migraci, o Východním partnerství a také o vztazích s Ruskem.

„Nepočítám s tím, že by Česká republika měla měnit postoj. Nejsou pro to žádné racionální důvody,” řekl Sobotka ke sporu ohledně migračních kvót. Předseda vlády setkání využije i k výměně informací s maďarským premiérem a šéfkou polské vlády ohledně postupu Evropské komise, určitě jej bude zajímat i názor Slovenska.

„Jsme všichni součástí Evropské unie, ale V4 má za sebou jiný historický a politický vývoj než Benelux, neměli jsme kolonie v zemích, kde nyní převažuje islám. Téma migrace bude předmětem diskuze – asi by nebylo normální, kdybychom toto téma, které nás dnes asi nejvíce rozděluje, vynechali. Budeme o něm mluvit, ale nepředpokládám, že by Česká republika či V4 měly změnit svůj postoj k otázce, která nejsilněji rozděluje Evropu, a to je trvalý mechanismus přerozdělování uprchlíků, takzvané kvóty. To je špatná cesta, budeme se snažit vysvětlit kolegům z Beneluxu, proč V4 nesouhlasí s tím, aby součástí budoucí migrační politiky v Evropě bylo povinné přerozdělování či otázka kvót,“ objasnil Sobotka. Hodlá také připomenout, že země V4 absorbovaly množství lidí z postsovětských zemí.

„Není to o tom, že bychom nechtěli být solidární, ale chceme hledat takové formy podpory a pomoci, které neohrozí naši bezpečnost. I kolegové by měli rozumět důrazu V4 na bezpečnost, protože i některé země Beneluxu byly vystaveny teroristickým útokům a aktivitám,“ dodal v narážce na teroristické útoky například v Bruselu.

Šéfové vlád V4 se ve Varšavě rovněž sejdou k separátní schůzce, na které by měl maďarský premiér Viktor Orbán vyložit priority nadcházejícího maďarského předsednictví V4.

Fotogalerie
6 fotografií