* Jak se změnila politika od doby, kdy jste z ní odcházel?
„Změna spočívá především v tom, že politiky začala víc zajímat koryta než programy. Právě proto si myslím, že dnešní politici už nemají voličům co nabídnout.“

* Máte se prý jmenovat SPO-Zemanovci, jak se vám ten nápad líbí?
„Když mi dovolíte, řeknu dva bonmoty. Z hlediska srovnání s francouzskými Gaullisty je to až extrémně lichotivé, na druhé straně si také mohu představit srovnání s Republikány Miroslava Sládka a to už tak lichotivé není. Já budu neutrální. Uvidíme, jak se k tomu vyjádří sjezd.“

* Budete i vy lákat na zvýšení mateřské či důchodů?
„Ne, já sám zastávám názor, že místo třináctého důchodu by bylo daleko lepší věnovat tyto prostředky na výstavbu domů s pečovatelskou službou pro staré, nemocné a opuštěné lidi.“

* A co placení poplatků u lékaře?
„Já jsem proti poplatkům. Je to dvojí platba za jednu službu, už jednou si tuto službu platíme prostřednictvím zdravotního pojištění.“

* Jak byste řešil nedostatek peněz ve zdravotnictví?
„Ve zdravotnictví je peněz dost, ale obrovský objem prostředků odsávají zahraniční farmaceutické firmy, jimž musíme platit předražené léky. Proto navrhujeme, aby v případě léčení banálních nemocí kryli ze zdravotního pojištění jen generika, tedy bez patentové ochrany a třikrát levnější.“

* Jak hodnotíte úřednickou vládu Jana Fischera?
„Vládnutí Honzy Fischera hodnotím velmi pozitivně, jako premiéra úřednické vlády. Ale je to úřednická vláda bez politického mandátu. Nemůže dělat žádné významné reformy, proto je populární.“

* Jak se jeho vláda podle vás vypořádává s krizí?
„Já si myslím, že se s ní nevypořádává vůbec. Dvě nejsilnější politické strany ODS a ČSSD nemají žádný efektivní protikrizový program. Fischerova vláda navrhla tzv. Janotův balíček a ten tyto strany, zejména ČSSD, rozebraly takovým způsobem, že dnes už fakticky žádný Janotův balíček neexistuje.“

* A jaký je váš recept na řešení krize?
„Obecně zastávám názor, že z krize nás vyvedou rozumné investice a nikoliv spotřeba. Projídat budoucnost, to dokáže každý politik. Ale navrhnout investici, na to už představivost potřebujete.“