Liberecký kraj podle Tulpy neplánuje vznik nové zdravotní školy, v České Lípě vznikne detašované pracoviště Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Liberci. Otevřít by se měly v příštím roce dvě třídy po zhruba 30 studentech. "Vznik zdravotnických oborů je také vázán na Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa. Ta nejenže záměr podporuje, ale přislíbila i spolupráci při zajištění výuky," dodal Tulpa.

V České Lípě kraj nabídne maturitní obor zdravotnický asistent a učební obor ošetřovatel. V prvních dvou letech bude podle Tulpy škola sídlit v prostorách Obchodní akademie na náměstí Osvobození v České Lípě. Podle zájmu o obory pak kraj zváží případný přesun do jiné budovy. V budově akademie je ale podle Tulpy dostatek prostoru, aby se tam obě školy vešly. Nedostatkem je ale chybějící tělocvična a nedostatečná kapacita sociálního zázemí. "To by se případně muselo řešit přístavbou," řekl.

Po středním zdravotnickém personálu je podle Tulpy na trhu práce poptávka a do budoucna se dá očekávat její růst. Mladých lidí v těchto oborech ale stejně jako jinde vlivem demografického vývoje ubývá. Zájem o učňovský obor ošetřovatelství chce proto kraj od příštího roku podpořit motivačním stipendiem. Studenti budou mít možnost získat v prvním ročníku 200 korun měsíčně, ve druhém 300 Kč a ve třetím 500 Kč a k tomu každé pololetí dalších 1000 korun prospěchového stipendia. Za dobu studia je to až 16.000 korun. Podpora se bude podle Tulpy vztahovat i na budoucí ošetřovatele na školách v Liberci a Turnově.