"Naše pragmatické návrhy také usnadní společnostem operovat přes hranice a zvýší důvěru spotřebitelů," řekl novinářům Dombrovskis. Návrhy počítají i s rozvojem podpory nových technologií ve finančnictví. Měly by také zajistit, že dohled na unijní úrovni bude systematicky zohledňovat i problematiku udržitelnosti, neboť bude sledovat rizika související s životním prostředím a faktory spojené se sociální a správní problematikou.

Návrhy směřují k posílení mandátů, řízení i financování unijních agentur jako je Evropská bankovní agentura (EBA), Úřad pro dohled nad trhy a cennými papíry (ESMA), který by měl získat dohled nad konkrétními sektory finančního trhu, či Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA). Komise také navrhuje změny v organizaci sledování a hodnocení rizik stability pro celý finanční systém.