Ministerstvo záměr revizí RVP představilo na webu, kde dnes skončila lhůta pro vyplnění dotazníku, ve kterém se lidé mohli vyjádřit svůj názor. K 19. září obdrželo NÚV z online formuláře podle Růžičkové celkem 770 odpovědí s připomínkami a náměty. "Připomínky - nejen z dotazníku, ale shromažďované i na diskusích s pedagogickou veřejností, členy oborových a odborných skupin NÚV, dále se zástupci akademické sféry a zaměstnavatelů - vyhodnotíme a do konce října 2017 předložíme MŠMT upravený materiál pojetí revizí," uvedla Růžičková.

RVP zavedla školská reforma v roce 2005, kdy nahradily jednotné osnovy. Dosud se programy pro různé typy škol doplňovaly o nová témata či se v nich upravoval počet hodin. Nyní je chce ministerstvo celé přepracovat, aby mohlo dvě třetiny výuky sjednotit. Udělat to chce postupně. Revizí má projít najednou vždy jedna určitá vzdělávací oblast ve všech stupních vzdělávání, jako například matematika ve školkách, na základních i středních školách.

Podle náměstka MŠMT pro oblast vzdělávání Václava Pícla má revize vést k lepší přípravě absolventů na současné společenské a technologické změny. "Smyslem této revize není omezení pestrosti nebo originálnosti či omezení autonomie škol," uvedl Pícl.

Současné vedení ministerstva opustilo od záměru bývalé ministryně Kateřiny Valachové, podle které měla revize RVP vést k vytvoření odlišných maturit pro gymnázia a střední odborné školy. Nový způsob ověřování měl podle ní fungovat od roku 2022, kdy se povinnou součástí státních maturit stane zkouška z matematiky. "V případě dvou typů maturit v souvislosti s revizí RVP šlo o záměr paní exministryně Valachové, který se nikdy nedostal do fáze realizace," napsalo ČTK tiskové oddělení úřadu.

Vedení ministerstva se na pojetí revizí a harmonogramu jejich příprav dohodlo letos v květnu. Podle vzdělávací společnosti EDU-in přitom záměr dostatečně neprobralo s experty a učiteli. Dotazy ve formuláři na webu byly podle EDU-inu sugestivní, protože se zaměřovaly na záměry, které už předtím připravilo ministerstvo. "Revize RVP je v současné chvíli nutná a je jistě chvályhodné, pokud ministerstvo školství otevře k tak zásadnímu kroku odbornou i veřejnou diskusi. Způsob, jakým to dělá, je ale omezující a zdá se, že jeho cílem je získat výsledek, jenž potvrdí ministerský záměr," kritizoval postup úřadu Bob Kartous z EDU-inu.

V současnosti NÚV pracuje na podkladových studiích pro jednotlivé vzdělávací oblasti. Chce formulovat výsledky učení pro různé ročníky vzdělávání, ve kterých by se pak znalosti dětí mohly státem i ověřovat. Revize by podle ministerstva měla zohledňovat zjištění z analýz výsledků státní části maturit, mezinárodních průzkumů, jako je například PISA, či doporučení České školní inspekce.