"Tato významná inovace v oblasti globální správy a řízení by byla dalším krokem směrem k transparentnějšímu, jednotnějšímu a spravedlivému přístupu k řešení stížností ze strany firem podle dohody o ochraně investic," uvedla dnes Evropská komise v tiskové zprávě.

Doporučení členským zemím, aby byla tato jednání zahájena, je součástí souboru návrhů k obchodní politice EU, který dnes komise představila. Jeho podstatné body zmínil už ve středu v projevu v Evropském parlamentu předseda komise Jean-Claude Juncker.

"Náš přístup je vyvážený a zodpovědný. Otevíráme naše trhy, ale chceme, aby se globalizace řídila i přísnými pravidly a normami a staráme se o to, aby pro všechny platily rovné podmínky," uvedl dnes místopředseda komise pro růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen.

V mezinárodních investičních a obchodních smlouvách dlouhou dobu používaný mechanismus investorských arbitráží, označovaný zkratkou ISDS, byl podroben ostré kritice například v souvislosti s jednáními mezi EU a USA o rozsáhlém Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP). Komisařka Malmströmová proto v souvislosti s jednáními přišla nejprve s představou mnohostranného soudu, později návrh v souvislosti s TTIP zúžila na soud dvoustranný, jehož soudce by společně vybraly obě strany smlouvy. Cílem ale dál zůstává nezávislý mnohostranný soud, k němuž by se běžně vztahovaly i další obchodní smlouvy.

Součástí dnes představeného souboru návrhů je doporučení zahájit vyjednávání o obchodních smlouvách s Austrálií a Novým Zélandem. Tyto dohody by měly podle komise stavět na úspěchu dohod uzavřených nedávno například s Kanadou, Singapurem, Vietnamem či Japonskem, a rozšířit tak "alianci partnerů", kteří jsou pevně odhodláni prosazovat progresivní pravidla světového obchodu.