Hlavní město usiluje o vyklizení pozemků záchranné stanice, který užívá také Přibylová. Je zde totiž zároveň záchranná stanice hlavního města Prahy i část bývalé stanice Věry Přibylové z Českého svazu ochránců přírody. Smlouva o výpůjčce byla ukončena dohodou v roce 2011. V minulém roce byla podána žaloba na vyklizení pozemků a letos v říjnu bude první stání u soudu, uvedl Jiří Rom z Odboru ochrany prostředí hlavního města. Podle slov radní Jany Plamínkové bylo již dříve domluveno s Přibylovou, že se z pozemků odstěhuje. Nakonec to však odmítla.

"Zoufale hledám náhradní prostory. Magistrát nám není ochoten posledních šest let říct o náhradním pozemku a neustále nás tlačí k tomu, abychom odevzdali zvířata Lesů hlavního města," uvedla Přibylová pro ČTK s tím, že již bylo vyjednané místo ve Středočeském kraji, které se však posléze ukázalo jako nevhodné. Důvodem, proč odmítá vystěhování, je kromě nenalezení náhradní lokality i majetek ČSOP, který je na pozemku.

"Hlavní město Praha nemá po zkušenostech s činností záchranné stanice provozované spolkem vedeným paní Přibylovou zájem na další spolupráci s paní Přibylovou, a to ani formou poskytnutí jiných vhodných pozemků pro přestěhování této záchranné stanice," uvádí vyjádření Odboru ochrany přírody, které ČTK zaslala Plamínková. Za posledních šest let Přibylová slibovala, že pozemek opustí, vždy bez výsledku. "Nemůžeme se proto ubránit pocitu, že jsme byli opakovaně uváděni v omyl se snahou prodlužovat neoprávněné užívání pozemku města."

Ministerstvo životního prostředí v současné době řeší vydání povolení pro Záchrannou stanici v Jinonicích. Záchranné stanici Přibylové bylo vydáno povolení od roku 2009 do konce roku 2015. Poté bylo pozastaveno kvůli ztrátě vlastnických práv k pozemku. Ministr však toto rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání, které by mělo být ukončeno do konce roku. "Pro pokračování činnosti ZS je klíčové, aby se našel vhodný pozemek, kam se přemístí její zařízení," sdělil na dotaz ČTK náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský.

V listopadu by změnu územního plánu, která by stavbu umožnila, mělo projednat zastupitelstvo hlavního města. Územní plán by měl být změněn tak, aby bylo možno na pozemcích postavit novou záchrannou stanici, kterou zatím tvoří kontejnery, v nichž jsou zvířata umístěna. Správce stanice, Lesy hlavního města Prahy, má již zpracovaný projekt na novou podobu záchranné stanice.

Aktuální stav záchranné stanice neodpovídá potřebám zvířat ani jejich ošetřovatelů, uvedl ředitel Lesů hlavního města Vladimír Krchov. Záchranná stanice funguje v současné podobě od roku 2012 a dosud přijala kolem 16.000 zvířat. Jedná se o nejvytíženější záchrannou stanici v Česku.