Zadání jednotných přijímacích zkoušek, které se konaly minulou středu, uveřejnil o den později na internetu Oldřich Botlík z iniciativy Maturitní data - odtajněno. Podle něj Cermat zvýhodňuje uchazeče, kteří si nezveřejněná zadání umějí obstarat například díky kontaktům svých rodičů na školách nebo na internetu.

Vedení Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermatu) chce zadání zveřejnit až 12. května po skončení letošních termínů přijímaček. Svůj postup hájí požadavkem na zachování rovných podmínek. Zveřejnění zadání testů ihned po jednotlivých termínech podle něj může znevýhodnit uchazeče, kteří konají pouze jednu zkoušku. Porušení rovného přístupu uchazečů se v této souvislosti obává i ministerstvo školství.

Ředitel organizace EDUin Zdeněk Slejška ve čtvrtek upozornil, že Cermat souhlasí, aby si žáci ponechali po zkoušce testová zadání a předávali si je, ačkoli mu vadí jejich zveřejnění. Uvedl, že to vede ke zmatení žáků i rodičů a ministerstvo by mělo zjednat pořádek. Chaos podle Slejška způsobuje i to, že někteří ředitelé údajně zadání uchazečům po zkoušce poskytli a jiní nikoli. Cermat totiž prý ředitelům nesdělil, že žákům zadání dát musí. Mluvčí Cermatu Jan Pohanka ale ČTK zaslal vyjádření, ve kterém to popírá.

"Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání informovalo ředitele všech středních škol dne 10. dubna 2017 e-mailem o tom, že mohou zadání jednotných testů uchazečům po skončení jednotného přijímacího řízení ponechat," uvedl Pohanka. To podle něj naplňuje soukromé právo uchazeče, které ale nikoho neopravňuje ke zveřejnění testového zadání. Ředitele škol prý Cermat požádal, aby zadání testů nezveřejňovali do 12. května, kdy skončí poslední termín přijímaček.

Ministerstvo podpořilo stanovisko Cermatu, že testy mohou mít povahu autorského díla. "V tomto smyslu je to právě Cermat, který vykonává potenciální autorská práva k testům jako autorskému dílu a musí být schopen posoudit, do jaké míry se jedná o autorské dílo či nikoli," uvedlo ministerstvo na svém webu.