Knihovna byla v srpnu 2002 v Karlíně zcela zatopená, provoz pro veřejnost po částečné obnově svých fondů pak znovu zahájila v květnu 2004. "Její knižní fond je samozřejmě menší než původní, budovaný přes 200 let," uvedl úřad. Vodou a plísní bylo tehdy zničeno na 140.000 svazků. K obnově přispěly mimo jiné také zahraniční statistické úřady, se kterými si knihovna ČSÚ vyměňuje publikace desítky let. Přispěly často celými komplety svých ročenek a dalších statistických publikací. Publikace knihovně darovala i řada soukromých osob.

Lidé mohou knihovnu navštívit od 9:00 do 17:00. Ve stejnou dobu se bude den otevřených dveří konat také na pracovišti informačních služeb, kde se zájemci dozvědí více o statistice a činnosti ČSÚ.

Den statistiky, který připadá na pátek 20. října, připomíná úřad celý tento týden. Například v pondělí zveřejnil statistické údaje o dětských jménech, pořádá také výstavu plakátů Příběh statistiky nebo na webu zpřístupní digitální publikaci Eurostatu v českém jazyce představující život žen a mužů v EU.