Návštěvníci výstavy uvidí sbírku děl jeho přátel Kamila Lhotáka, Jiřího Koláře, Vladimíra Fuky nebo Libora Fáry. Mají příležitost zhlédnout dosud nevystavené obrazy, které se nacházely v Urbánkově rodinné sbírce. Nejcennějším dílem je obraz Dědeček s vnučkou na závodní dráze z roku 1948 od Kamila Lhotáka. Expozice je koncipována kulturně-historicky a představuje také fotografie mapující Urbánkův život od slavných fotografů i díla nalézající se v jeho sbírce.

Zdeněk Urbánek (1917 až 2008) patřil k intelektuálům, kteří se ve 20. století výrazným způsobem podíleli na směřování české kultury. Během 30. a 40. let měl blízko k okruhu skupiny sdružené kolem básníka Kamila Bednáře. Po státním převratu v roce 1948 se sblížil s umělci kolem Jiřího Koláře, kde se patrně poznal s Václavem Havlem. Na výstavě se podílel také Urbánkův vnuk David Dušek, který nedávno zveřejnil některé Havlovy dosud neznámé dokumenty, které v dědečkově pozůstalosti našel.

Zatímco Urbánkovy spisovatelské, překladatelské a politické aktivity jsou podle pořadatelů výstavy dostatečně známé, zůstává jeho vztah k výtvarnému umění stále zastíněn. K Urbánkovým přátelům patřili především výtvarníci. Sám Urbánek byl výtvarně činný, a jak vzpomínal Jiří Kolář, významně napomohl svými postupy přehodnotit Kolářův názor na koláž. Od 30. let byla pro Urbánka důležitá tři přátelství, která jej i názorově formovala: s Vladimírem Fukou, Jiřím Kolářem a Liborem Fárou.

Většinu děl kolekce tvoří umělecké dary, které jsou svědkem Urbánkova kamarádství, a počet zastoupených děl je svým způsobem i obrazem jeho intenzity. Proto je ve sbírce obsažena především tvorba Libora Fáry, Vladimíra Fuky a Kamila Lhotáka. K výstavě vyšel katalog, do něhož přispěli Luboš Dobrovský, Ivan M. Havel, Bohdan Holomíček, Ivan Klíma, Andrej Krob, Martin Palouš, Jan Tříska, Milan Uhde či Michael Žantovský.