Uměleckoprůmyslové muzeum v Plzni bylo založeno jako samostatná instituce už v roce 1888 jako jedno z nejstarších tohoto typu v Čechách.

Podle ZČM jsou uměleckoprůmyslové sbírky inspirací i v dnešní odlišné přetechnizované a virtuální době. "Vystavíme zhruba 2000 předmětů, což je jedna desetina sbírkového fondu," uvedl Mergl.

Vedle velkých souborů skla a keramiky, cizího i českého porcelánu, prací ze železa, cínu i drahých kovů, hodin a hodinek, církevního oddělení, bude představen také reprezentativní výběr ze sbírky antického umění či exotická kolekce řemeslně náročných prací z Předního i Dálného Východu. Samostatná část připomene plzeňského rodáka a světového představitele vizuálního designu Ladislava Sutnara.

Podle Frýdy se expozice připravovala 42 let a přišla na desítky milionů korun, které muzeum postupně vydávalo z provozních peněz, bez dotací. Expozici připravovali hlavně zaměstnanci muzea, kteří tam odpracovali desetitisíce hodin. "Všech 81 vitrín je původních, zhruba 104 let starých. Jen jejich kompletní oprava trvala téměř 20 let," uvedl Frýda. V plzeňském uměleckoprůmyslovém muzeu jsou čtyři prohlídkové okruhy - vývoj předmětů, jejich materiálů, návrhů a funkcí.

"Atmosféra secesních prostor (rozlehlých sálů v nejvyšším patře budovy), vitríny, způsob instalace znovu oživuje podobu původní expozice," řekl Mergl. Předměty jsou vystavené obdobně, jako tomu bylo na počátku minulého století. Potřebné detailní popisy, obsažnější informace a komentáře k jednotlivým exponátům jsou vyčleněny mimo vitríny a podány prostřednictvím moderních elektronických infopointů.

Už první ředitel uměleckoprůmyslového muzea v Plzni, architekt a muzejník Josef Škorpil, postupně soustředil rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj uměleckořemeslné tvorby v řadě oborů. V roce 1901 byla podle Škorpilova projektu postavena moderní muzejní budova, v níž byly od roku 1913 zpřístupněny rozsáhlé sbírky uměleckého řemesla. Díky Škorpilovi, který měl kontakty po celé Evropě, se výrazně rozrůstaly, a už kolem roku 1900 patřily k nejpočetnějším a nejkvalitnějším v Čechách. Na jaře 1982 byla expozice v nejvyšším patře muzea uzavřena kvůli velkým dešťům, které poškodily střechu budovy.