"Omezit výběr na zahraniční práce se nabízelo, protože si myslím, že nejsou v Česku známé a tohle byla navíc příležitost ukázat je v nějakém uchopitelném celku. Jejich drtivá většina, z nichž některé jsou na výstavě představeny třeba jediným obrazem, žije svým životem někde jinde," uvedl Peško. Výtvarník vybíral takové práce, u kterých se domnívá, že fungují samostatně i bez vysvětlování, vykládání kontextu či znalosti oboru.

Peško spojil svoji výstavu také s vydáním první publikace věnující se novému interpunkčnímu znaménku, které od roku 2011 zavádí do reálného užívání. Takzvané Interfinity mark, do češtiny přeložitelné jako znaménko "mezitímnosti", zakončuje otázky s nekonečným počtem odpovědí nebo s vůbec žádnou. Příkladem může být dotaz Bylo dříve vejce, či slepice?, kdy by se k otazníku měl přidat symbol nekonečna.

Radim Peško žije a pracuje v Londýně. Zaměřuje se především na tvorbu písem, publikací a vizuálních identit. Jeho písma v současné době používá řada jednotlivců a institucí po celém světě. Od stávajícího školního roku přednáší také na Royal College of Art v Londýně.