Spolek Metznerbund vznikl v roce 1920, jméno získal po sochaři Franzi Metznerovi. "Byl koncipován národnostně, nikoli s důrazem na umělecké směřování. Na tomto základě spoluutvářel do roku 1945 identitu německy hovořících obyvatel Čech, Moravy a Slezska a tvořil národností protějšek českému spolku Mánes," uvedla Habánová.

Za první republiky působil spolek prakticky v celém pohraničí, na výstavě jsou proto zastoupení umělci ze všech geografických koutů republiky. V galerii je asi 50 děl rozdílných uměleckých přístupů, technik a námětů. "Při výběru byl kladen důraz hlavně na kvalitu, ale i výjimečnost a dosažitelnost děl," řekla kurátorka. Podle ní to byla často detektivní práce najít jejich stávající majitele. Náročné poté bylo přesvědčit je, aby dílo zapůjčili na výstavu. "Řada prací je ze soukromého majetku a část jich je zapůjčena ze zahraničí, takže pro české publikum by to měla být objevná výstava," dodala. Návštěvníky by podle ní mohla například zaujmout velkoformátová plátna rodáka z Frýdlantu Franze Thieleho a jeho ženy Ingy.

Výstava v galerii potrvá do konce roku a navazuje na jiné výstavy německých umělců - Mladí lvi v kleci nebo Německočeská výstava Liberec 1906. V galerii je nyní ještě jedna výstava zaměřená na německého umělce první poloviny minulého století. Jsou na ní díla grafika a pedagoga Rudolfa Jakubkova. "Výběr grafik a kreseb pro naši výstavu jsme udělali z velkého souboru Regionálního muzea v Teplicích a ty jsme doplnili pracemi z naší sbírky. Je to vlastně první větší prezentace Jakubkovy tvorby," dodala Habánová.

Největším současným lákadlem liberecké galerie je výstava děl 60 světově uznávaných umělců Giacometti - Picasso - Chirico, která skončí příští neděli. Za dva měsíce ji vidělo přes 11.000 lidí. "Rozhodně se jedná o návštěvnicky nejúspěšnější výstavu od roku 2014, kdy jsme otevřeli galerii v Lázních," řekl ředitel Oblastní galerie Liberec Jan Randáček. Výstava končí v neděli 1. října. Kvůli velkému zájmu bude od čtvrtka 28. září až do neděle otvírací doba galerie prodloužena o hodinu až do 19:00.