Jsou mezi nimi tedy i zakládající členové sdružení, které si v roce 1917 dal do štítu jméno proslulého rytce Václava Hollara. Letošní rok sdružení vyhlásilo rokem grafiky. Jubilejní rok chce využít k propagaci grafické tvorby, navázání spolupráce s uměleckými školami, připravuje přednášky, debaty, workshopy, ukázkové tiskařské dílny, komentované prohlídky či návštěvy uměleckých ateliérů.

Kurátorka dnes otevírané výstavy Blanka Stehlíková připomněla, že sdružení nikdy nebylo vymezováno generačně ani jednotným výtvarným programem, důležitá byl kvalita grafické tvorby. "Nejdříve se v něm setkávaly generace symbolistů s karikaturisty, s novinovými kreslíři a ilustrátory, kteří v užité tvorbě dávali přednost ornamentálně dekorativním řešením, postupně se odklánějícím od secese," uvedla. V meziválečném období objevovali městkou periferii, krásu všedního dne a věnovali se sociální problematice.

Po válce začínala mladší členy, kteří se vrátili do škol, fascinovat abstrakce. Když Hollar slavil 50 let své existence, byla již podle kurátorky patrná generační proměna. "Se staršími generacemi odcházelo umění portrétu, městská veduta, krajina či figurální kompozice. Realitou se stávala svébytnost obrazové plochy, která představovala prostor pro imaginaci," říká kurátorka.

Grafika se také zvětšovala a začala se přestavovat mimo ateliéry umělců. Dalších 20 let ale povědomí soudržnosti udržovaly jen malé skupinky ze školních ateliérů. Činnost Hollaru byla obnovena záhy po roce 1989 a přišli noví členové; nyní jich spolek sdružuje na 160. Památku těch, kdo podobu spolku utvářeli, ale stého výročí se již nedožili, připomíná výstava do 8. října.