Podle umělecké ředitelky PQ Markéty Fantové žijeme v měnícím se světě, kde jsou životní přístupy ovlivněny tématem "hranic". V mnohých částech světa dochází k napětí mezi lokálním a globálním vývojem, které vzbuzuje otázky týkající se identity lidí i společnosti jako celku. "S otázkami hranic se potýkáme i ve scénografické tvorbě, kde rozhraní mezi skutečností a imaginací ztrácí ostrost, a vytváření nových zážitků daleko za hranicí denní reality je hlavní náplní této profese," vysvětlila Fantová. Více informací k jubileu přehlídky scénografie a divadelního prostoru naleznou zájemci na adrese www.pq.cz.

Od vzniku Pražského quadriennale v roce 1967 se z úzkoprofilové výstavy stala největší mezinárodní událost, na které se setkávají špičkoví profesionálové v oboru scénografie, architektury a divadla. PQ zkoumá oblast scénografie v celé její šíři - od scénického umění, přes kostýmní, světelný a zvukový design až po nové scénografické přístupy, jako site-specific, pouliční performance a další. Nejen jednou za čtyři roky, ale i v mezidobí jednotlivých přehlídek organizuje výstavy, festivaly, workshopy, představení, sympozia, vzdělávací akce a rezidenční pobyty sloužící k prezentaci a zkoumání nejlepších scénografických děl.

Zatím poslední ročník PQ se v roce 2015 zaměřil na scénografii jako na prostor vybízející k vytváření vztahů, a především prostor pro sdílení - myšlenek, příběhů i společenské odpovědnosti. Na více než šedesáti místech v centru Prahy se představili umělci ze 78 zemí a regionů z pěti kontinentů, což je dosud nejvyšší účast. Kromě desetitisíců návštěvníků přijelo 6000 akreditovaných profesionálů z devadesáti zemí.

Zatímco zakladatelské příběhy k Pražskému quadriennale, které pořádá ministerstvo kultury a realizuje Institut umění - Divadelní ústav, byly publikovány nespočetněkrát, příběhy, které zažívají účastníci jednotlivých ročníků, zůstávají skryty. Proto PQ dlouho sbírá příběhy diváků a účastníků, kteří určovali a ovlivňují podobu přehlídky. Z příspěvků bude vytvořen interaktivní online archiv dostupný na webových stránkách.