Folklorní tvorbu v krojích představí trojice souborů z Horácka. "Z české strany to je soubor Kohoutek z Chrudimi se skvělým hudebně tanečním projevem a krásnými východočeskými kroji, ze strany moravské soubor Pramínek s unikátní skřípáckou muzikou a taneční razancí Vysočiny," píšou pořadatelé v pozvánce. Návštěvníci uvidí také vystoupení folklorního souboru Podjavořičan z Telče.

Skřípácká muzika postavená na strunném nástroji zvaném skřipky je charakteristická drsným a pronikavým zvukem. "K jejím zvláštnostem patří hra tušů, selských a svatebních pochodů s důsledným střídáním hry se zpěvem," píše na svém webu Folklorní sdružení České republiky. Neuměle vyrobené nástroje podle folkloristů pocházely většinou z dílen kolářů nebo truhlářů. Ještě na začátku 19. století hrávalo skřípáckou muziku na Jihlavsku nejméně 20 kapel, s příchodem dechovek a jiných druhů hudby postupně zanikaly. Dnes tradici udržuje několik folklorních souborů.

Národopisnou slavnost hostí vedle Kinského zahrady také zdejší Letohrádek Kinských, v němž více než sto let působí Národopisné muzeum s expozicí Etnografické sbírky Národního muzea. Slavnost je letos poosmnácté, vstup je volný.