"Zadavatel postupoval nezákonně, když na počátku roku 2015 uzavřel dodatek k smlouvě, kterým prodloužil termín realizace předmětu veřejné zakázky oproti původním zadávacím podmínkám téměř o jeden rok," uvedl Rafaj.

Podle něj se tak podstatně změnila práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, což mohlo mít podstatný vliv na výběr nejvhodnější nabídky.

"Pokud by byly stejným způsobem nastaveny podmínky již v původním zadávacím řízení, mohl se ho zúčastnit větší okruh potenciálních dodavatelů a uchazeči o zakázku mohli své nabídky koncipovat jinak, přičemž mohli podat výhodnější nabídku nežli vybraný uchazeč," dodal Rafaj.