Probace zahrnuje dohled nad odsouzenými nebo obviněnými, mediace představuje možnost mimosoudního řešení trestného činu a jeho následků mezi pachatelem a poškozeným. Koncepci dalšího rozvoje těchto dvou odvětví ministerstvo naplánovalo do roku 2025 - obdobně jako již schválenou a naplňovanou koncepci vězeňství. Smyslem obou projektů je snížit recidivu trestné činnosti a účinněji začleňovat pachatele zpět do společnosti.

Konkrétními opatřeními chce koncepce dosáhnout například účinného výkonu obecně prospěšných prací nebo domácího vězení. PMS by měla nově získat širší oprávnění při předjednávání podmínek trestu s pachatelem tak, aby jej začal vykonávat co nejrychleji a úspěšně ho dokončil. Soudy by při ukládání alternativních trestů měly do budoucna stanovisko probačních úředníků zohledňovat. Koncepce hodlá řešit i to, že pokud nyní pachatel podmínky výkonu trestu poruší, soudy na zprávu probačních úředníků nereagují dostatečně rychle, což snižuje respekt pachatelů vůči PMS.

Plán usiluje také o celorepublikově dostupnou nabídku služeb pro oběti trestných činů, kterých v ČR přibude zhruba 40.000 ročně. Kontaktní místo PMS by pro ně mělo fungovat v každém soudním okrese. Oběti by také v budoucnu měla chránit moderní technologie, která v zahraničí již běžně monitoruje, zda pachatel dodržuje zákaz přiblížení na určitou vzdálenost. Tento způsob ochrany podle odborníků zvyšuje odhodlání obětí oznamovat trestné činy.

Pro podmíněně propuštěné vězně chce koncepce zavést intenzivnější přípravu na pobyt na svobodě a také probační domy, kde by byli v první fázi propuštění pod dohledem a úředníci by jim pomohli s řešením problémů, jež nejvíce ovlivňují recidivu - s dluhy, sháněním práce a s bydlením.

Plán myslí i na širší zapojení dobrovolníků do práce s pachateli, zejména v sociálně vyloučených lokalitách či v rodinách problémových dětí.

Podstatnou součástí koncepce je personální i platové posílení PMS. Ministerstvo upozorňuje, že počet zaměstnanců služby je dlouhodobě podhodnocený. Podle tabulek měla v polovině letošního roku 560 pracovníků, z toho 453 probačních úředníků a asistentů. Průměrný plat odborných pracovníků byl loni 28.563 korun. Pobírají také rizikový příplatek v rozmezí 1000 až 4000 korun, PMS jim ho však vzhledem ke svému rozpočtu vyplácí na samé spodní hranici.

Koncepce pamatuje i na zajištění bezpečnosti probačních úředníků jak na střediscích, tak v terénu. Chce, aby pracoviště služby spadala pod objekty, jejichž ostrahu zajišťuje justiční stráž.